Biglaw وارد دور جایزه می شود – همچنین ببینید
این یکی به 11 می رود: مدار بیش از حد به پرونده استاد ویژه مز،ف بیش از حد ترامپ پایان می دهد.

هیچ پیترز دزدیده نشد: پرداخت پول هاستینگز یا پل وایس.

بیشتر برای جشن گرفتن: پس از خلاص شدن از شر رابین ک،، وکلای هوگان لاو، می توانند پاداش ها را تشویق کنند.

جوراب ساق بلند اضافی: دیویس پولک دبیویز. اسکادن. بیکر باتس. میلبانک. Freshfields. طناب ها. ویلکی اوملونی

The post Biglaw وارد دور جایزه می شود — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/biglaw-enters-the-bonus-round-see-also/