گزارش پایان سال قاضی رابرتز: قوه قضاییه “نباید در ترس زندگی کند”جان رابرتز، رئیس قاضی، در گزارش سالانه ای که هفته ها پس از کنگره ارائه می شود، به نیازهای امنیتی قضایی توجه کرد لایحه ای تصویب کرد که به قضات اجازه می دهد تا از انتشار اطلاعات شخصی خود به صورت آنلاین جلوگیری کنند – اقدامی که با انتقاد حامیان شفافیت ،ت مواجه شد.

«قانون هر قاضی را م،م می‌کند که سوگند یاد کند که کار خود را بدون ترس یا لطف انجام دهد، اما ما باید با اطمینان از ایمنی قضات از آنها حمایت کنیم. رابرتز در این نامه نوشت: یک سیستم قضایی نمی تواند و نباید در ترس زندگی کند گزارش پایان سال 2022.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723364638/0/law/legal-news/