کوپاگاندا، غرامت برای فرزندان برده دار، و پول بیشتر – همچنین ببینیدATL_FilmingPolice_610x400از چه زم، مترقی ها سه برابر پلیس می خواهند؟ استادان حقوق هاروارد از دانشجویان حقوق جنایی خود برای کشاورزی کاپاگاندا استفاده می کنند.

نگاهی به پشت متن گرایی: جو به شما نشان می دهد که پشت گزارش نشت SCOTUS واقعاً چه اتفاقی می افتد.

این موسسه حقوقی به قول خود در مورد حمایت از سلامت باروری عمل کرد: با این حال نمی توان همه را خوشحال کرد.

… فکر نمی کنم هدایا اینطوری کار کنند: یکی از نوادگان تی سی ویلیامز از دانشگاه ریچموند می خواهد 50 میلیون دلار به او بدهد.

گرمای غیرمنتظره در ژانویه! چیزهای کمی مانند پاداش گرما را حفظ می کنند.

The post Copaganda، غرامت برای فرزندان برده دار، و پول بیشتر — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/01/copaganda-reparations-for-،،lder-descendants-and-more-money-see-also/