کمک های مالی USPTO 2022 | Patently-O

اداره ثبت اختراع و علائم تجاری ایالات متحده (USPTO) در سال 2022 در مجموع 359,000 اختراع را صادر کرد که شامل 323,000 اختراع کاربردی بود. این سومین سال متوالی کاهش در تعداد پتنت های صادر شده است. ارقام 2022 نشان دهنده کاهش 1 درصدی نسبت به سال قبل و کاهش 9 درصدی نسبت به اعداد بی سابقه در سال 2019 است که در نمودار زیر نشان داده شده است.

منبع: https://patentlyo.com/patent/2022/12/uspto-grants-2022.html