پول کلان در یک بازار خشن – همچنین ببینیدپول بزرگ اسلحه های قوی سکه های بزرگ طلا را بلند می کنندپول بزرگتر از Biglaw: چه ،ی به کراوث نیاز دارد زم، که شما می تو،د سوزمن گادفری را داشته باشید؟

تایت،ک قبل از خوابیدن در بستر دریا غیرقابل غرق شدن بود: و تو بایننس؟

نمی توانم کریس کیس را قبول کنم: به همین دلیل است که پرداخت را از قبل دریافت می کنید!

اسکاتی ممکن است نداند، اما قطعاً پول می دهد: اسکات بورسور مژده‌ها و سرمایه‌ای را به ارمغان می‌آورد.

اگر فقط به اندازه آبجو دوست داشت وجدان راحت داشته باشد: برت کاوانا دوباره گرفتار یاران عجیب و غریب شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2022/12/big-money-in-a-rough-market-see-also/