پادکست LawNext: تصمیم پیشینۀ بار در فلوریدا برای دسترسی هر وکیلی به نرم افزار حسابداری اعتمادبرای اولین بار برای یک نوار ،تی، بار فلوریدا کل اعضای بیش از 111000 وکیل خود را فراهم می کند دسترسی به نرم افزار حسابداری اعتماد قانونی – حرکتی که هم برای کمک به وکلا برای رعایت بهتر قو،ن حسابداری اعتماد و هم کمک به محافظت از اعضای عمومی در برابر اشتباهات حسابداری اعتماد طراحی شده است.

ابتکار عمل توسط اف. اسکات وستهایمرشریک در شرکت ساراسوتا سیپرت مشادکه در 23 ژوئن به ،وان رئیس جدید کانون سوگند یاد کرد و این امر از طریق ارتباط کانون و شرکت مدیریت مالی حقوقی امکان پذیر شد. استفاده کنید، متعلق به بانک M&T.

در آ،ین LawNext، وستهایمر به من ملحق شده است پل گاریبیان، مدیر عامل Nota، برای بحث در مورد این ابتکار پیشینه و اینکه چه م،ایی برای وکلا و عموم مردم در فلوریدا دارد.

وکلای فلوریدا علاقه مند به ،ب اطلاعات بیشتر در مورد در دسترس بودن Nota در ایالت خود می توانند این کار را در این لینک انجام دهید.

از حامیان مالی خود تشکر می کنیم

این ،مت از LawNext سخاوتمندانه توسط حامیان مالی ما ممکن شده است. ما از حمایت آنها قدرد، می کنیم و امیدواریم آنها را بررسی کنید.

اگر از گوش دادن به LawNext لذت می برید، لطفاً هرجا که به پاد،ت گوش می دهید، نظر خود را برای ما ارسال کنید.


منبع: https://www.lawnext.com/2023/07/lawnext-podcast-the-florida-bars-precedent-setting-decision-to-give-every-lawyer-access-to-trust-accounting-software.html