مدیر سابق به دنبال این است که کوکاکولا را از اجرای غیر رقابتی منع کندیک مدیر فروش سابق کوکاکولا و کارفرمای جدیدش در دادگاه فدرال شکایت ،د و به دنبال اعلام این بودند که یک ماده غیررقابتی در قرارداد کاری مدیر با تولیدکننده نوشابه تحت قانون ایالت داکوتای شمالی غیرقابل اجرا است.

را شکایت، در 5 می در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه داکوتای شمالی ثبت شد، برای اولین بار توسط رادار Law.com.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/740079629/0/law/legal-news/