علوم غریبه چیست ؟ معرفی شاخه ها بصورت جامع مکتب دیتا | maktabdata


علوم غریبه چیست ؟ معرفی شاخه ها بصورت جامع مکتب دیتا | maktabdata

ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی، ۱۳۹۱ق.

  • با این حال، دوست خواننده ای که به سنت دینی دیگری یا بینش مشرکانه زندگی گرایش داشت، ضمن در نظر گرفتن موارد فوق، می تواند مناسک و اعمال علوم غریبهیی خود را بر اساس جهت گیری معنوی خود تنظیم کند.
  • افرادی که به علم ریمیا دست پیدا میکنند میتوانند از توان نهفته ای که در اشیا و وسایل مادی وجود دارد استفاده کنند و موجب شوند که فعل غریبی از آن شی صادر شود.
  • این کتاب عمیقاً در مورد پیوند بین علوم غریبه و مردم روم صحبت می کند.

در اواخر قرن نوزدهم، ما شاهد تولد چندین انجمن و جنبش مخفی هستیم که علوم غریبه نقش اصلی را ایفا کرد. معروف‌ترین آنها Orde kabbalistique de la rose-croix هستند که در فرانسه تأسیس شد و نظم هرمتیک گلدن داون که در انگلستان تأسیس شد. این اثر سحر و علوم غریبه و ویژگی های آن را با تقسیم آن به 3 نوع تعریف می کند. احتمالاً بزرگترین گواهی علوم غریبه در جهان لاتین توسط کتاب مسخ نویسنده آپولیوس به ما داده شده است. این کتاب عمیقاً در مورد پیوند بین علوم غریبه و مردم روم صحبت می کند. به عنوان آخرین میراث “علوم غریبهگران” باستانی خاورمیانه، ما از طلسم برای دفاع در برابر نفرین ها و شیاطین استفاده می کنیم.

کتاب علوم غریبه مجموعه علم رمل

در این نوع طلسم و سحر، جن خبیث در مرکز سمع و بصر و دست و پای فرد مورد نظر رخنه میکند. در این حالت میتواند موجب کوری و یا از دست دادن شنوایی فرد شود یا او را فلج کند. از نشانه های این طلسم و سحر ، احساس درد متوالی در یکی از اعضاء و یا حالات صرع و تشنجات و یا فلج و از کار افتادن جزیی و کلی اعضاء و یا از بین رفتن برخی از حواس فرد میباشد. تنها طریق تشخیص این امراض سحر و طلسم از امراض طبیعی جسم این است که رقیه و آیات باطل کننده طلسم بر آن فرد قرائت شود.

جذب ۴ هزار بهورز جدید در سال آینده /ایران جزو کشورهای شاخص منطقه و جهان در حوزه سلامت است

نسبت دادن علوم غریبه به دیگران راهی است که در آن احساس می کنیم و خود را برتر، باهوش تر، تکامل یافته تر از آنها می کنیم. پس اگر تشنه ی علوم غریبه هستید حتما از راه خودسازی و سلوک الی الله و تقرب جستن به خداوند و اولیای پاکش واردش شوید تا خداوند گیرنده ی دستانتان باشد و شما را در مسیر خودش قرار دهد و خودش این قدرت را در وجودتان تجلی بخشد. براتی در کتابش اشاره می‌کند که دین زرتشتی همچون اسلام،‌ مخالف خرافات است و خیلی سخت به جادوگران و اهل خرافات می‌تازد. این دین مخالف خرافاتی است که در اثر فعالیت‌های تورانیان در ایران رواج یافته بود.

قطر روی استعدادیاب«کی‌روش» در تیم ملی ایران دست گذاشت!

قوانین روم کسانی را که از علوم غریبه برای مقاصد مجرمانه استفاده می کردند با مجازات های بسیار شدید تحریم می کرد. بسیاری از این طلسم ها، مراسم و مناسک از طریق کتاب مردگان به ما رسیده علوم غریبه است. در واقع، بخش بزرگی از مجموعه آیین ها و طلسم های فرهنگ مصر را در بر می گرفت.