سگ ها، قبایل و مشاور ویژه – همچنین نگاه کنیدمبل نرم.  پس زمینه مبلمان.  سگ روی مبل مخمل فیروزه ای دراز کشیده است.  فضای داخلی خانه دنج و راحت.اون لیسی چیه؟ تو بیگلاو هستی؟!: Slaughter & May یک قاتل دارد. روز حیوان خانگی خود را به محل کار بیاورید.

لارنس یک قبیله جدید پیدا می کند: استاد برجسته حقوق اولین کنسرت شرکت خود را برگزار می کند. وای بر اولین شریکی که سعی می کند کار خود را اصلاح کند.

افراد شرکتی می توان اخلاقی هم باشید: کوچک ، نیازی به پیچ خوردن ندارد.

ضربه زدن به بایدن می‌تواند برای ترامپ یونجه‌ساز باشد: وقتی از قو،ن پیروی نمی کنید، سر و صدا در مورد اسناد خاص واقعاً متفاوت است.

فصل جایزه تمام نشده است!: خبرهای خوب را از WSGR بشنوید.

روز MLK مبارک!

The post سگ ها، قبایل و مشاور ویژه — همچنین ببینید اولین بار در بالاتر از قانون ظاهر شد.


منبع: https://abovethelaw.com/2023/01/dogs-tribes-and-special-counsel-see-also/