دعوا: فراتر از گوشت گاو، حضور پروتئین در محصولات گیاهی را افزایش می دهدBeyond Meat Inc. که جایگزین‌های گوشتی گیاهی تولید می‌کند، نه تنها با مشکل فروش مواجه است، بلکه با کباب ، مصرف‌کنندگ، که ادعا می‌کنند پروتئین آن بی‌اساس است، مواجه است.

حداقل پنج دعوای دسته جمعی ادعا می کنند که Beyond Meat به دروغ میزان پروتئین موجود در کیک های همبرگر، کوفته، سوسیس صبحانه و سایر محصولات غیر گوشتی خود را تبلیغ می کند.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/720687374/0/law/legal-news/