دادگاه عالی ایالتی حکم 3.5 میلیون دلاری را برای صاحبان خانه کنار گذاشت و به هیئت منصفه دستور داد تا عملیات “معقول” زمین گلف را در نظر بگیرند.دادگاه عالی ماساچوست با توجه به اینکه دادگاه محاکمه فقط تا حدی به هیئت منصفه در مورد حق ارتفاق بازیابی توپ گلف دستور داده است، حکم 3.5 میلیون دلاری را به نفع صاحبان خانه های منطقه بوستون که ادعا می کنند دارایی آنها توسط صدها توپ گلف سرگردان آسیب دیده است، کنار گذاشت.

در بازداشت، SJC دستور داد که یک محاکمه جدید در مورد Tenczar v. Indian Pond Country Club. اگر پرونده دوباره محاکمه شود، از هیئت منصفه خواسته می شود تا بررسی کند که آیا عملیات سوراخ پانزدهم زمین گلف و تعداد شلیک های اشتباهی که به خانه Tenczar اصابت کرده است، “معقول” بوده است یا خیر. حکم دادگاه عالی ایالتی ثبت شده در 20 دسامبر.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/723158024/0/law/legal-news/