خواندن صبح چهارشنبه 19 آوریلآنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 19 آوریل 2023
ساعت 9:34 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح چهارشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح چهارشنبه 19 آوریل،
وبلاگ SCOTUS (19 آوریل 2023، 9:34 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/04/the-morning-read-for-wednesday-april-19/