خواندن صبح پنجشنبه 6 جولایآنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

6 ژوئیه 2023 است
ساعت 10:29 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح پنجشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح پنجشنبه 6 جولای،
وبلاگ SCOTUS (6 ژوئیه 2023، 10:29 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/07/the-morning-read-for-thursday-july-6/