خواندن صبح سه شنبه 9 مهآنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 9 مه 2023
ساعت 10:35 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح سه شنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح سه شنبه 9 مه،
وبلاگ SCOTUS (9 مه 2023، 10:35 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/05/the-morning-read-for-tuesday-may-9/