خواندن صبح دوشنبه 30 ژانویهآنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

30 ژانویه 2023 است
ساعت 10:18 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. در اینجا صبح دوشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح دوشنبه 30 ژانویه،
وبلاگ SCOTUS (30 ژانویه 2023، 10:18 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2023/01/the-morning-read-for-monday-jan-30/