خواندن صبح دوشنبه 28 نوامبرآنچه می خو،م

توسط SCOTUSblog

در 28 نوامبر 2022
ساعت 9:44 صبح

هر روز هفته، فهرست کوتاهی از مقالات خبری، تفسیر و سایر پیوندهای قابل توجه مرتبط با دیوان عالی کشور را انتخاب می کنیم. برای پیشنهاد یک قطعه برای بررسی، به ما ایمیل بزنید [email protected].

در اینجا صبح دوشنبه خوانده شده است:

نقل قول پیشنهادی:
وبلاگ SCOTUS
خواندن صبح دوشنبه 28 نوامبر،
وبلاگ SCOTUS (28 نوامبر 2022، 9:44 صبح)،


منبع: https://www.scotusblog.com/2022/11/the-morning-read-for-monday-nov-28/