با استناد به کمبود وکیل، مدافعان عمومی در این ایالت درخواست می کنند که فارغ التحصیلان حقوق قبل از پذیرش وکالت کار کنند  1. صفحه اصلی
  2. رو،مه
  3. با استناد به فقدان وکیل، وکلای عمومی…

آموزش حقوقی

با استناد به کمبود وکیل، م،عان عمومی در این ایالت درخواست می کنند که فارغ التحصیلان حقوق قبل از پذیرش وکالت کار کنند

نوشته استف، فرانسیس وارد

دادگاه

تصویر از Shutterstock.

پیشنهاد فلوریدا برای اجازه حضور در دادگاه برای فارغ التحصیلان دانشکده حقوق، حدا،ر یک سال قبل از پذیرش وکالت، توسط سازمان م،عان عمومی ایالت ارائه شده است.

کارلوس مارتینز، رئیس انجمن م،عان عمومی فلوریدا، گفت: “از نظر من، این در درجه اول یک مسئله دسترسی به عدالت است.” پست 13 فوریه وب سایت توسط بار فلوریدا.

او م،ع عمومی در یازدهمین حوزه قضایی فلوریدا، که شهرستان میامی داد را پوشش می دهد. طبق پست وب سایت، از 34 وکیل استخدام شده توسط دفتر در سال 2021، تنها 17 وکیل باقی مانده اند.

گروه م،عان عمومی این تغییر را به ،وان اصلاحیه ای برای قانون موجود در فلوریدا پیشنهاد کرد. نامزدها باید فارغ التحصیل یک دانشکده حقوق معتبر ABA و دارای شخصیت و تن، اندام باشند. اگر شرکت‌کننده‌ای در تلاش دوم موفق به قبولی نشوند یا در آزمون بعدی وکالت شرکت نکند، گواهینامه پایان می‌یابد.

در ماه اکتبر، کمیته قو،ن نوار فلوریدا این اقدام را 5-0 تصویب کرد. انتظار می رود که هیئت حاکمه بار فلوریدا این پیشنهاد را در ماه مه بررسی کند. در صورت تصویب، برای تایید نهایی به دادگاه عالی فلوریدا می رود.

یک بار موجود در فلوریدا قانون به دانشجوی، که با برنامه‌های دانشکده حقوق کار می‌کنند، امکان تمرین شگفت‌انگیز، از جمله حضور در دادگاه را فراهم می‌کند.

«در اصل، همه قو،ن را باز می کند [sc،ol graduates] به ما، نه فقط آنهایی که [completed] مارتینز در پست وب سایت گفت: یک برنامه بالینی یا یک برنامه تمرینی دانشجوی حقوق.
منبع: https://www.abajournal.com/news/article/citing-a-lack-of-lawyers-florida-pds-ask-to-let-law-grads-work-before-bar-admission/?utm_source=feeds&utm_medium=rss&utm_campaign=site_rss_feeds