اصلاحات ضمیمه های پروتکل 1988 کنوانسیون بین المللی 1974 برای ایمنی جان در دریا – دریایی / کشتیرانی03 فوریه 2023

شرکای اسنیل


برای چاپ این مقاله تنها چیزی که نیاز دارید ثبت نام یا ورود به سایت Mondaq.com است.

در بخش موافقتنامه های بین المللی رو،مه رسمی مورخ 13 دسامبر 2022 و به شماره 32042، “تصمیم در مورد تصویب ضمیمه های پروتکل 1988 در مورد کنوانسیون بین المللی 1974 برای ایمنی جان در دریا (تصمیم شماره: 6536)” منتشر شده.

به طور خلاصه، در تصمیم؛

مقررات ایمنی کشتی‌های باری و مسافری (گواهینامه‌ها و ضمیمه‌های آن) به تفصیل بیشتر شده و برخی تج،ات و دکل‌های اضافی به فهرست تج،ات و دکل‌هایی که باید در کشتی‌ها باشد اضافه شده است.

مجدداً در همین تصمیم تغییراتی در خصوص به روز رس، تج،ات و سیستم های ناوبری و مراحل بررسی و صدور گواهینامه در مورد تج،ات موضوعی ایجاد شد.

بررسی‌های مربوطه که باید توسط ،ت پرچم و/یا موسسات رده‌بندی مجاز انجام شود، در پرتو تغییرات ایجاد شده مورد بررسی و مستندسازی قرار خواهند گرفت.

متن کامل تصمیم را می تو،د در لینک (

محتوای این مقاله به منظور ارائه یک راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: حمل و نقل از ،یه


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1278604