آلیتو می گوید ایده بسیار خوبی دارد که پیش نویس «دابز» را فاش کردساموئل آلیتو جونیور، قاضی دیوان عالی ایالات متحده در مصاحبه ای که روز جمعه منتشر شد، گفت که او “ایده بسیار خوبی” دارد که چه ،ی پیش نویس تصمیم وی را فاش کرده است. رو در مقابل وید، اما گفت که “سطح شواهد” لازم برای نام بردن مجرم ادعا شده را ندارد.

آلیتو در مصاحبه ای در 13 آوریل با وال استریت ژورنال که روز جمعه منتشر شد، در مورد این درز بی سابقه صحبت کرد.


منبع: https://feeds.feedblitz.com/-/737977847/0/law/legal-news/