نوشته‌ها

دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادسرا | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

/
تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادسرا | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان …
نزاع دسته جمعی | حکم دعوای دسته جمعی | مشاوره حقوقی وکیل جعفریان

نزاع دسته جمعی | حکم دعوای دسته جمعی | مشاوره حقوقی وکیل جعفریان

/
نزاع دسته جمعی | حکم دعوای دسته جمعی | مشاوره حقوقی وکیل جعفریان…

مجازات راننده فراری | جعفر اکبریان وکیل پایه یک دادگستری

/
در صورتی که شخصی با خودرو تصادف کند و موجب کشته شدن دیگری شود، …