نوشته‌ها

چك برگشتي

/
چك برگشتي | وکیل دادگستری | وکیل پایه یک آمل | وکیل پایه یک لاریج…

نکاتی چند از حقوق جزا

/
نکاتی چند از حقوق جزا | مقالات حقوقی | مقالات کیفری | وکیل پایه …

محاسبه سهم الارث زنان، هنگام فوت مردان چند زنه

/
محاسبه سهم الارث زنان، هنگام فوت مردان چند زنه | وکیل حقوقی | وکیل کیف…
دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعلیق مجازات

/
تعلیق مجازات | مقالات حقوقی | مقالات کیفری | مشاوره حقوقی | وکیل…
تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی

دیه پرده بکارت

/
دیه پرده بکارت | وکیل پایه یک دادگستری | وکیل لاریجان | وکیل آمل | و…
توقیف حقوق مستخدمین | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستریر

صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه

/
صدور حکم اعسار و تقسیط پرداخت مهریه | مقالات حقوق مدنی | مقالات …
تایید و اثبات رجوع از اذن | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی

/
تخفیف مجازات و تبدیل شلاق به جزای نقدی | مقالات کیفری | مقال…