نوشته‌ها

تورم چیست؟

/
تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفت…

نکاتی چند از حقوق جزا

/
نکاتی چند از حقوق جزا | مقالات حقوقی | مقالات کیفری | وکیل پایه …

مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی

/
مجازات حمل و تولید مواد مخدر صنعتی | شماره تلفن دادگاه لاریجان…
ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دفاع شفاهی در دادگاه از نگاه یک وکیل | مشاوره حقوقی | وکیل پایه یک دادگستری

/
دفاع شفاهی در دادگاه از نگاه یک وکیل | مشاوره حقوقی | وکیل پایه ی…