مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه و وصول مهریه

یکی ازحقوق مالی زوجه که تحت هیچ شرایطی مگر درموارد خاص که شرح آن خواهد آمد ،ساقط نخواهد شد ،مهریه است .بسیاری از افراد ،گمان می برند که با قرار دادن مهریه های غیر معقول ونامتناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی ،امکان تضمین سلامت زندگی مشترک وعدم فروپاشی کانون خانواده وجود دارد .تجربه ثابت کرده است که میزان مهریه هیچ تاثیر مثبتی در تداوم زندگی مشترک نداشته بلکه به دلیل ،ایجاد جو روانی نامطلوب در ذهن بدهکار ،امکان ایجاد اختلافات وتنش های زندگی زناشویی را نیز افزایش خواهد داد . تعدادی ازحقوقدانان ووکلای متخصص درامور خانواده بر این باورند که شرایطی درهنگام عقد فراهم شود تا میزان مهریه به صورت واقعی ،تعیین وپرداخت شود ت. دراین صورت شاهد بروز اختلافات خانوادگی وتردد خیل عظیم زوجهای جوان دردادگاه خانواده نخواهیم بود وهمچنین میزان رضایتمندی زوجین جوان از زندگی مشترک افزایش می یابد.آیا شما از جمله افرادی هستید که از قوانین مربوط به مهریه بی اطلاعید ؟ازمواردی که مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد مطلع هستید ؟ماهیت مهریه چیست ؟وصول ومطالبه مهریه از چه راههایی امکان پذیر است ؟درچه صورتی مهریه بیش از صدو ده سکه قابل وصول است ؟آیا امکان وصول ومطالبه مهریه عند الاستطاعه به میزان بیش از ۱۱۰ سکه وجود دارد ؟درصورت فوت زوج ،مهریه زوجه ازاموال متوفی پرداخت می شود ویا اینکه ورثه مکلف به پرداخت مهریه هستند ؟وصول ومطالبه مهریه توسط وکیل دادگستری چه امتیازاتی دارد ؟موسسه حقوقی معتبر درزمینه پرونده های خانواده ووکیل متخصص درامور خانواده چه ویژگیهایی دارد ؟همراهی شما با  ایتن مقاله درادامه ،پاسخگوی سوالات شما عزیزان در باب تمامی راههای وصول مهریه ،مهریه عندالمطالبه ،مهریه عندالاستطاعه ،شرایط پرداخت مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ،مهریه به نرخ روز وسایر سوالات حقوقی شما درباب مهریه خواهد یود .این مقاله توسط وکلای دادگستری، عضو گروه وکلای مهر وشاغل در موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت ومهر پارسیان نوشته شده وتوسط تیم  پژوهشی گروه وکلای مهر مورد بازبینی نهایی قرار گرفته است.

تعریف مهریه

مهریه لغتی عربی است  ودر زبان فارسی به آن کابین گفته می شود .سابقه مهریه به زمان اسلام  برنمی گردد بلکه در همه ادوار تاریخی ،همواره به دلیل برتری جسمی مردان به زنان وامکان بیشترازدواج مجدد مردان ،پس از جدایی .نوعی تضمین از دست رفتن توان جسمی وروحی زوجه محسوب می شد .هرچیزی که مالیت داشنته باشد وبتوان آثار تملک بر آن بار نمود را می اتوان به عنوان مهریه تعیین کرد .مهریه حتی می تواند نوعی خدمت باشد به شرطی که قابل ارزیابی وتبدیل به مال باشد.

انواع مهریه

به اعتبار تقسیم فقهی وحقوقی مهریه ، مهریه به انواعی تقسیم می شود که به اختصار به آنها می پردازیم:

مهرالمسمی ،به مهریه ای که زوجین قبل از عقد نکاح ،بر میزان آن توافق می نمایند مهر المسمی گفته می شود .این مهریه در عقد نامه رسمی ازدواج قید می شود واز ابتدا نوع ومیزان آن برای زوجین مشخص است.
مهر المثل ،اگر درهنگام وقوع عقد نکاح ،مهریه توسط زوجین تعیین نشده باشد ویا به نحو اشتباه تعیین شده باشد ،مثلا مالی تعیین شده که نامشخص ویا قابل نقل وانتقال وتملک نیست وپس از ازدواج ،بین زوجین ،نزدیکی ،اتفاق افتاده باشد ،نوعی از مهریه برای زوجه درصورت طلاق تعیین می شود که با توجه به شرایط اجتماعی وفردی زوجه وامثال وی ، به آن مهرالمثل گفته می شود.
مهر المتعه ،اگر در زمان عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد وپس از عقد نزدیکی بین زوجین واقع نشود ،مهریه ای که دراین حالت تعیین می شود ،مهرالمتعه نامیده می شود.
مهرالسنه ،مهریه ای که رسول خدا برای دخترش حضرت فاطمه زهرا تعیین فرموده بودند ومستحب است که مهریه تعیین شده توسط زوجین، کمتر ازمهر السنه باشد و تعیین مهریه بیش از مهر السنه، کراهت دارد.

به اعتبار زمان پرداخت مهریه وقانون جدید حمایت خانوده ،مهریه به دو نوع دیگر تقسیم می شود که به صورت اختصار به آنها نیز می پردازیم:

مهریه عندالمطالبه، زوجه می تواند درهنگام عقد ازدواج شرط نماید که مهریه عندالمطالبه باشد. یعنی هر زمان که زوجه ،مهریه خود را مطالبه نمود ،زوج ،مکلف به پرداخت ان می باشد.
مهریه عندالاستطاعه، اگر در زمان عقد نکاح شرط شود که همه مهریه یا قسمتی از آن عندالاستطاعه باشد ،این شرط مورد حمایت قانونگذار است وتا زمانی که مرد به استطاعت وتوانایی پرداخت مهریه نرسد ،زن ،امکان مطالبه و وصول مهریه راندارد. دراین حالت استطاعت مرد با مدارکی که زن ارایه می نماید قابل اثبات است.

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

راههای وصول مهریه عندالمطالبه

وصول ومطالبه مهریه عندالمطالبه ،هیچ پیش شرطی ندارد .زن هرزمان که بخواهد می تواند مهریه خود رامطالبه نماید ومرد مکلف به پرداخت یکجای مهریه می باشد .وصول ومطالبه مهریه عندالمطالبه ،از دو راه امکان پذیر است :

مطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده .
مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد .

راههای وصول مهریه عندالاستطاعه

وصول ومطالبه عندالاستطاعه نیز به یکی از دو روش فوق امکان پذیر است که درادامه مقاله شرح آن خواهد آمد اما پیش شرط مطالبه مهریه عند الاستطاعه ،اثبات دارایی وتمکن مالی مرد واستطاعت وی در پرداخت مهریه می باشد که توسط زن انجام خواهد شد .

صدور حکم زندان برای وصول مهریه

درمواردی که مطالبه مهریه ویا طرح دعوی وصول ومطالبه مهریه از طریق دادگاه خانواده انجام می شود ومهریه نیز عندالمطالبه می باشد ،درصورت صدور حکم به محکومیت مرد به پرداخت مهریه وقطعی شدن حکم ،پس از صدور وابلاغ اجراییه درصورت که مرد از پرداخت مهریه خودداری نماید ،با درخواست زن وتاپرداخت مهریه ،اثبات اعسار از پرداخت مهریه وتقسیط مهریه ویا جلب رضایت زن ،امکان حبس مرد وجود دارد .لازم به ذکر است که این زندان خاتمه ای ندارد ومبلغی بابت زندانی شدن زوج ،از بدهی وی کسر نمی شود .برخلاف زندان به خاطر مجازاتهای کیفری ،تعداد روزهای بازداشت مشخص نیست ومبلغی هم کسر نمی گردد . برای خلاصی از زندان ،زوج باید اعسار ازپرداخت یکجای مهریه وتقسیط آن ،اخذ رضایت زن ویا مهریه را یکجا پرداخت نماید درغیر این صورت حکم آزدی وی از زندان صادر نخواهد شد .این نوع از حبس وزندان ،محکومیت کیفری موثر محسوب نشده ودر سوابق کیفری فرد درج نمی شود .پرواضح است که بازذداشت به دلیل عدم پرداخت مهریه باعث محرومیت ازحقوق اجتماعی نخواهد شد .

مواردی که زوجه نمی تواند مهریه خود را مطالبه نماید

درصورتی که زوجه ،ذمه زوج را از پرداخت مهریه ،بری کرده باشد ،نمی تواند مهریه خود را مطالبه نماید .اما درصورت بخشیدن مهریه به همسر ،می تواند مجددا به مهریه بخشیده شده رجوع نماید .
درصورتی که فسخ نکاح ،مبتنی به عمل زوجه باشد وتدلیس زوجه در نکاح به اثبات برسد ،زوجه امکان مطالبه مهریه را ندارد .

اعسار ازپرداخت مهریه وپرداخت قسطی مهریه

درصورتی که زوج به پرداخت مهریه محکوم شده باشد وامکان پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد ،می تواند پس از قطعیت حکم دادگاه ، دادخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه وتقسیط آن را به دادگاه صادر کننده حکم بدوی تقدیم نماید .به ادعای اعسار مرد از پرداخت یکجای مهریه ،خارج از نوبت رسیدگی می شود واگر جز مستثنیات دین اموال دیگری نداشته باشد واین امر بر دادگاه ثابت شود ،دادگاه با اعسار وتقسیط مهریه موافقت خواهد نمود .اما اگر مردی ،خواهان طلاق همسرش می باشد ؛،در این حالت امکان تقسیط مهریه وجود ندارد ومرد مکلف  به پرداخت یکجای مهریه به زوجه می باشد .

وصول مهریه درصورت فوت همسر

در صورت فوت همسر ،مهریه زن از محل اموال زوج پرداخت می شود .درصورتی که زوج اموالی جهت پرداخت مهریه همسر نداشته باشد وورثه رد ترکه نکرده باشند ،ورثه مسول پرداخت مهریه زوجه می باشند .

مدارک لازم جهت طرح دعوسی مطالبه مهریه در دادگاه ومراحل آن

اصل عقدنامه یا رونوشت آن از دفتر ازدواج .
اصل شناسنامه واصل کارت ملی .
تکمیل فرم دادخواست وصول مهریه به نرخ روز (درصورتی که مهریه عین معین ،مانند سکه طلا نباشد ومهریه وجه نقد باشد .)
وکالتنامه وکیل دادگستری .

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

توقیف اموال همسر برای وصول مهریه

هنگام تقدیم دادخواست ،قبل از تقدیم دادخواست وبعد از تقدیم دادخواست وصول ومطالبه مهریه ،می توانید باتوجه به رسمی بودن سند ازدواج ،درخواست صدور قرار تامین خواسته (توقیف اموال منقول وغیر منقول زوج ) را به دادگاه خانواده ارایه نمایید وتوقیف اموال جهت وصول مهریه ،معمولا بیش از سه روز کاری زمان نخواهد برد .

پس ازتهیه مدارک ومستندات فوق ،در تهران ومرکز استانها ،به یکی از دفاتر خدمات قضایی الکترونیک مراجعه نموده وپس از تقدیم دادخواست وپرداخت هزینه های دادرسی ،پرونده به دادگاه مربوطه ارجاع می شود .پس از ارجاع پرونده وبا تعیین وقت رسیدگی ،طرفین به محاکمه فراخوانده می شوند ودادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود .

مدارک لازم جهت اجرای مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ومراحل آن

درخواست اجرای مهریه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی ثبت ،شیوه متفاوتی از دادگاه دارد .دراین فرض ،متقاضی یا وکیل وی ،به دفتر ازدواج صادر کننده سند ازدواج مراجعه نموده وپس از پر کردن فرم های مخصوص اجراییه ودریافت رونوشت عقدنامه ،سردفتر ازدواج ،مراتب درخواست زوجه را به زوج ابلاغ می نماید واجراییه را به همراه سایر مدارک ،جهت تشکیل پرونده به اجرای ثبت ارسال می نماید .اداره اجرای اسناد رسمی هم با تشکیل پرونده به زوج ابلاغ می نماید تا ظرف ده روز نسبت به پرداخت دین خود اقدام نماید ودر صورت عدم پرداخت مهریه وهزینه های اجرایی ظرف مهلت مقرر ،با درخواست زوجه ویا وکیل وی ،امور زیر قابل انجام است :

توقیف اموال وحساب های بانکی زوج .
ممنوع الخروجی زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه.

وصول مهریه بیش از ۱۱۰ سکه

با تصویب قانون جدید حمایت خانواده ،این تصور برای بعضی از افراد جامعه به وجود امد که مهریه بالای ۱۱۰ سکه ،قابلیت وصول ندارد .این برداشت از قانون کاملا مبتنی براشتباه است .وصول ومطالبه مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ،در هر صورت امکان پذیر است و تعیین مهریه بیش از صدو ده سکه ،مورد حمایت قانونگذار می باشد .درصورتی که مهریه عندالمطالبه باشد وزوجه اقدام به طرح دعوی مطالبه مهریه در دادگاه نماید ومیزان مهریه بیش از ۱۱۰ سکه طلا باشد ،استفاده از ابزار زندان برای وصول مهریه ،در صورت استنکاف زوج از پرداخت مهریه ،فقط تامیزان ۱۱۰ سکه طلا ،می باشد ودر صورت پرداخت یکجای ۱۱۰ سکه از مهریه ،زوج بابت باقیمانده مهریه ،بازداشت نخواهد شد .اما مبالغ مهریه بیش از ۱۱۰ سکه ،فقط زمانی قابل وصول است که دارایی بیش از آن برای مرد به اثبات برسد .یعنی اگر مهریه هزار سکه طلا باشد و زوج توان پرداخت یکجای مهریه را داشته باشد ،تمامی ۱۰۰۰ سکه قابل وصول است .اما اگر مرد مدعی اعسار باشد ،تا ۱۱۰ سکه را باید پرداخت نماید والا بادرخواست وکیل زوجه تا زمان پرداخت ۱۱۰ سکه ،بازداشت  می شود .

مزایای داشتن وکیل ،جهت طرح دعوی وصول مهریه

هرچند که وجود وکیل پایه یک دادگستری در دعوی مطالبه مهریه ،الزامی نیست اما حضور وکیل متخصص در دعاوی خانواده ،مزایای زیر را به دنبال خواهد داشت :

امکان پاسخگویی دقیق وحقوقی به مطالبات دادگاه رسیدگی کننده به مطالبه مهریه .
امکان انجام فوری واجرای قرار تامین خواسته وتوقیف اموال بدهکار مهریه .
تنظیم وتهیه لوایح حقوقی متناسب باموضوع دعوی که در حین رسیدگی پیش خواهد آمد .
عدم نیاز به حضور موکل در مراحل دادرسی .
امکان دریافت حکم جلب واجرای آن درصورت عدم پرداخت مهریه از ناحیه زوج ،بدون حضور زوجه .

وکیل متخصص دردعوی وصول ومطالبه مهریه

وکیل متخصص در دعوای خانواده به وکیلی اطلاق می شود که شرایط لازم جهت اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری را ازسوی کانون وکلای دادگستری داشته وموفق به اخذ پروانه وکالت پایه یک دادگستری شده باشد . داشتن سابقه قضایی در زمینه حقوق خانواده و دادگاههای تخصصی خانواده می تواند یکی دیگر از عوامل مقبولیت وکیل متخصص در دعاوی خانواده باشد .

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مطالبه و وصول مهریه |مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *