قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قتل غیر عمد

عنصر مهم و لازم برای ارتکاب هر جرمی که همراه با رفتار مادی و فیزیکی آن جرم می باشد، عنصر سونیت است که مجرم با توجه به همان سونیت و با علم مجرمانه بودن عمل، اقدام به ارتکاب جرم می نماید تا بدین وسیله  به هدف خود برسد. در جرایمی مانند قتل، مخصوصا در قتل عمدی، عنصر سونیت در مورد ارتکاب قتل شرط ضروری و لازم برای آن می باشد که به علاوه باید نوع فعل کشنده باشد. درجه بندی که قانون گذار برای مصداق قتل در نظر گرفته است بر اساس سونیت، کشنده بودن و یا غیر کشنده بودن فعل و همچنین بی دقتی و بی مبالاتی و تقصیر مرتکب و همچنین وضعیت جسمانی مجنی علیه می باشد. یکی از مصادیق شایع و شبیه به قتل عمدی، قتل شبه عمد می باشد که با قتل عمدی از جهات عناصر لازم برای ارتکاب جرم و همچنین نحوه ی مجازات با هم متفاوت هستند. به طور کلی یکی از عوامل شایع قتل شبه عمدی، به جهت قصور در رفتار، بی احتیاطی و بی مبالاتی شخص می باشد.

در این مقاله جهت آشنایی شما، به ماهیت و مصادیق قتل غیر عمد در قوانین کیفری ایران، مجازات قتل غیر عمد که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای دکتر محمد رضا مهری، منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مربوط به قتل غیر عمد

  • قتل شبه عمد چیست؟ مصادیق قتل شبه عمد چیست؟ مجازات قتل غیر عمد چیست؟
  • تعلیق اجرای مجازات قتل غیر عمد، چگونه قابل اعمال است؟ مجازات جرم شروع به قتل غیر عمد چیست؟
  • مرجع صالح برای رسیدگی به قتل غیر عمد کجاست؟ اعتراض به حکم مجازات قتل غیر عمد در چه مرجعی طرح می شود؟
  • وکیل متخصص پرونده قتل اعم از قتل عمدی، قتل غیر عمدی و قتل خطای محض چه ویژگیهایی دارد؟

قتل غیر عمد

قتل غیر عمد به قتلی اطلاق می گردد که عناصر لازم برای ارتکاب جرم را نداشته باشد. قتل شبه عمد به قتلی اطلاق می شود که هرگاه مرتکب فعلی را وارد نماید که نوعا کشنده نمی باشد و این رفتار نسبت به هر شخص معمولی و عادی منجر به قتل نمی گردد و بلکه از جهت دیگر می تواند ارتکاب وقوع قتل غیر عمدی به جهت بی دقتی و بی مبالاتی در رفتار مرتکب نسبت به مجنی علیه باشد به طور مثال اقداماتی را که پزشک نسبت بیمار انجام می دهد که کشنده نیست ولی به خاطر تقصیر و بی احتیاطی ناشی می شود یا در مواردی که پرستار یا شخصی نسبت به کودک رفتاری را مرتکب می شود که نوعا جرم نیست ولی به سبب آن منجر به وقوع قتل غیر عمد می شود. در قتل شبه عمدی مرتکب فاقد هرگونه سونیتی است که منجر به فوت مجنی علیه می گردد.

یکی دیگر از مصادیقی که قانون گذار آن را در قتل غیر عمد دانسته و چون مانند قتل شبه عمدی به عنوان قتل عمدی محسوب نمی شود، قتل و فوت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی است که به خاطر بی احتیاطی و تقصیر طرف می باشد.

مصادیق قتل غیر عمد

مصادیق قانون در زمینه ی قتل شبه عمد و مواردی را که قانون قتل غیر عمد می داند:

الف)  هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردد، نباشد.

مصداق قانونی این بند با توجه به مصادیق قتل عمد، در داشتن سونیت و کشنده بودن رفتار و فعل مرتکب ناشی می گردد.

ب) هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به مجنی علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد، قتل غیر عمد محقق شده است.

ماده ی ۳۰۲ قانون مجازات، مصادیقی را بیان می کند که در آن شخصی مجنی علیه به لحاظ قانونی مهدور الدم محسوب می شود و از جهت قانون محکوم به قتل می باشد.

– مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.

– مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است.

– مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی شود.

– هرگاه مجنی علیه متجاوز به شخص مرتکب باشد و با انجام دفاع مشروع و قانونی مرتکب قتل گردد.

– زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار.

در صورتی که مرتکب نسبت به وجود یکی از موارد در مورد مجنی علیه و مهدور الدم بودن آن اعتقاد داشته باشد و این اعتقاد هم به اثبات برسد و همچنین هم وجود موارد بالا در مورد مجنی علیه محرز و اثبات گردد در نتیجه به طور کلی مسوولیت کیفری نخواهد داشت، ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنی علیه هم مشمول موارد فوق الذکر نبوده است، قتل شبه عمد خواهد بود.

پ) هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد.

ت) هرگاه مرتکب با توجه به وضعیت خاص جسمانی مجنی علیه مرتکب رفتاری گردد که نسبت به هر شخص دیگری، نوعا مرتکب جنایتی نمی شده است ولی نسبت به همان شخص منجر به قتل شده است و مرتکب از وضعیت جسمانی او آگاه نبوده است در این صورت قتل شبه عمدی خواهد بود، مگر اینکه اطلاع او از وضعیت جسمانی و ضعف او احراز و اثبات گردد.

مجازات قتل غیر عمد

بر اساس قانون مجازات بخش تعزیرات، در صورت وجود یکی از مصادیق قتل شبه عمد در مورد مرتکب، مجازات مندرج حبس تعزیری درجه ۵ و همچنین پرداخت دیه در صورت مطالبه از جانب اولیای دم خواهد بود.این مجازات با توجه به قانون مجازات می تواند از باب جهات مخففه ی جرم قابل تخفیف به درجات پایین تر باشد.

قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعلیق اجرای مجازات قتل غیر عمد

از طرفی دیگر با توجه به اینکه جرم مذکور دارای مجازات تعزیری درجه ۵ می باشد، در این صورت می تواند قاضی برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید، که این امر در صورتی است که یک، سوم از مجازات اجرا شده باشد. دادستان یا مرتکب می تواند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از قاضی دادگاه صادرکننده ی حکم قطعی بخواهد.

مجازات جرم شروع به قتل غیر عمد

جرم شروع به قتل شبه عمد با توجه به نص قانون در صورتی است که مقدمات لازم برای ارتکاب جرم انجام گردد و پیش از اینکه جرم به طور کامل صورت بگیرد و قتل انجام گیرد، بدون اراده ی او متوقف گردد. در نتیجه به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قتل غیر عمد

با توجه به اینکه مجازات قتل غیر عمد، از نوع مجازات تعزیری درجه ۵ می باشد، در نتیجه دادگاه کیفری ۲ به عنوان مرجع رسیدگی، صالح می باشد.

قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قتل غیر عمد | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *