دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

رفع اثر از دستور موقت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

رفع اثر از دستور موقت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

رفع اثر از دستور موقت

صدور دستور موقت، بر اساس درخواست دادرسی فوری از طرف خواهان، قبل از طرح دعوای اصلی، حین رسیدگی به پرونده در دادگاه و یا به صورت مستقل، قابل صدور از طرف دادگاه می باشد. زمانی که از اجرای دستور موقت دادگاه، به حقوق خوانده خللی وارد می آید و خوانده، خواستار رفع اثر از دستور موقت باشد، می تواند با تقدیم درخواست رفع اثر از دستور موقت، به دادگاه صادر کننده دستور موقت، و سپردن تامین برای رفع اثر از دستور موقت، نسبت به رفع اثر از دستور موقت اقدام نماید. اما اعتراض به دستور موقت و تجدید نظر خواهی از دستور موقت، صرفا با اعتراض به رای صادر شده در اصل دعوا امکان پذیر است. درخواست رفع اثر از دستور موقت، فقط از سوی دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت امکان پذیر است. موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به همراه گروه وکلای مهر و دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، با توجه به نیاز جامعه در آگاهی و اطلاع از اصطلاحات حقوقی، اقدام به تهیه مطالب مرتبط با چگونگی درخواست صدور قرار دستور موقت، رفع اثر از دستور موقت، اعتراض به قرار دستور موقت، لغو دستور موقت، نوع تامین برای رفع اثر از دستور موقت، و شرایط تنظیم درخواست رفع اثر از دستور موقت نموده است که در ادامه، خواهد آمد.

سوالات درباره نحوه تنظیم درخواست رفع اثر از دستور موقت

  • موارد ضروری صدور دستور موقت کدام است و برای صدور دستور موقت چه میزان خسارت احتمالی تعیین می شود؟
  • چگونه می توان رفع اثر از دستور موقت را تقاضا نمود و مرجع صالح برای اعتراض و در خواست رفع اثر از دستور موقت کدام دادگاه است؟
  • برای درخواست رفع اثر از دستور موقت، چه میزات خسارت احتمالی و تامین باید سپرد؟
  • آیا امکان به نتیجه رسیدن درخواست رفع اثر از دستور موقت بدون دخالت وکیل پایه یک دادگستری وجود دارد؟
  • بهترین وکیل در زمینه مشاوره تخصصی جهت درخواست صدور دستور موقت و درخواست رفع اثر از دستور موقت کیست؟

درخواست صدور دستور موقت

در مواردی که قبل از طرح دادخواست، حین رسیدگی به پرونده در دادگاه و تا زمان صدور رای قطعی در موضوع دعوا، خواهان، مدعی ورود ضرر و زیان احتمالی به موضوع دعوا باشد و بتواند دادرس دادگاه را در دادرسی فوری و صدور دستور موقت قانع نماید، با اخذ خسارت احتمالی که توسط خواهان تودیع می شود، دستور موقت مبنی بر منع انجام عملی، تکلیف به انجام عملی و یا توقیف مالی، صادر می نماید. قرار دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست.

درخواست رفع اثر از دستور موقت

در دادرسی فوری، وقتی که دادرس دادگاه متقاعد به فوریت امر مورد ادعای خواهان گردید و نسبت به صدور قرار دستور موقت با توجه به دادخواست دستور موقت از سوی خواهان، دستور موقت لازم را صادر نمود، به همین نحو وقتی موجبات بقای دستور موقت را از بین رفته دید، نسبت به رفع اثر از دستور موقت در موارد ذیل اقدام می نماید:

  • در صورتی که دادخواست دستور موقت، قبل از طرح دعوای اصلی در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، طرح شده و قرار دستور موقت صادر شده باشد، خواهان موظف است ظرف بیست روز از صدور دستور موقت، نسبت به تقدیم دادخواست درباره اصل دعوا به همان دادگاه اقدام نموده و گواهی طرح دعوا را تسلیم دفتر دادگاه نماید. در صورت عدم طرح دعوای اصلی ظرف مهلت مقرر، دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت با درخواست رفع اثر از دستور موقت توسط خوانده، از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.
  • در صورت سپردن تامین متناسب با موضوع دستور موقت توسط خوانده دعوا، و اقناع دادگاه مبنی بر مناسب بودن تامین سپرده شده، می تواند دستور رفع اثر از دستور موقت را صادر نماید.
  • اگر موجبی که فوریت امر را در صدور دستور موقت برای دادگاه اثبات نموده است، مرتفع شود و موجبی برای استمرار دستور موقت باقی نمانده باشد، دادگاه از قرار دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.

اعتراض به قرار دستور موقت

رسیدگی فرجامی به رد یا قبول درخواست صدور دستور موقت، امکان پذیر نیست و همچنین اعتراض به قبول یا رد تقاضای دستور موقت نیز به صورت مستقل قابل پذیرش نخواهد بود. تنها زمانی که تجدید نظر خواهی و یا اعتراض به حکم دادگاه صورت می گیرد، می توان به صورت ضمنی از قرار قبول یا رد دستور موقت تجدید نظر خواهی کرد.

رفع اثر از دستور موقت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

رفع اثر از دستور موقت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

لغو دستور موقت

به موارد لغو دستور موقت در بند های بالا اشاره شده است. البته در صورت صدور حکم به بی حقی خواهان، دستور موقت نیز خود بخود لغو خواهد شد. در این صورت، پس از گذشتن یکماه از تاریخ صدور رای قطعی به بی حقی خواهان و عدم مراجعه خوانده جهت دریافت خسارت، از خسارت سپرده شده خواهان نیز رفع اثر می شود.

سپردن تامین برای رفع اثر از دستور موقت

سپردن میزان تامین برای رفع اثر از دستور موقت به نظر دادگاه صادر کننده دستور موقت بستگی دارد. معمولا دو برابر مبلغ خسارت احتمالی به عنوان تامین رفع اثر از دستور موقت از خوانده دریافت می شود و در بعضی از مواقع که مصلحت اقتضا نماید، این تامین می تواند ضمانت نامه بانکی و یا بازداشت ملک باشد. تامین مورد نظر بنا به تشخیص دادرس دادگاه تعیین می شود.

درخواست دستور موقت یا دادخواست دستور موقت

برای طرح بعضی از درخواست های حقوقی، از قبیل درخواست تامین خواسته، درخواست تامین دلیل، درخواست دستور موقت، درخواست سازش و…، هر چند متن قانون اشاره به درخواست داشته و حتی درخواست شفاهی را نیز پس از درج در صورتمجلس، قابل پذیرش می داند اما رویه دادگاههای حقوقی این است که با توجه به اینکه این گونه درخواست های حقوقی، مستلزم رعایت شرایط دادخواست از لحاظ تعیین خوانده، خواسته و انضمام دلایل و مدارک می باشد و همچنین لازم است تا هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی نیز پرداخت شود، این گونه درخواست های حقوقی باید در فرم مخصوص دادخواست تقدیم دادگاه شود. در تهران و مراکز استانها، درخواست صدور قرار تامین خواسته در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طرح می شود و در سایر شهرستانها، مستقیما به دفتر دادگاه تقدیم می شود. اما درخواست رفع اثر از دستور موقت، می تواند طی لایحه ای به انضمام مدارک و مستندات به دادگاه صادر کننده قرار دستور موقت تقدیم شود و نیازی به تنظیم دادخواست رفع اثر از دستور موقت در فرم های مخصوص دادخواست نیست.

رفع اثر از دستور موقت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

رفع اثر از دستور موقت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *