دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادخواست خلع ید

دادخواست خلع ید یکی از دادخواستهایی است که مرجع حقوقی و کیفری هر دو صالح به رسیدگی می باشند. و هر کدام از این مراجع می توانند تحت شرایطی خاص و مجزا اقدام نمایند و به نفع خواهان رای صادر کنند. دادخواست خلع ید در زمینه ای است که موضوع مورد دادخواست مرتبط با یک امر مالی باشد. دعوی خلع ید از جمله اشکال دعوای تصرف عدوانی می باشد که با توجه به اهمیت آن دادگاه ها بدون تعیین وقت رسیدگی به طور عاجل به آن رسیدگی می کنند.

دادخواست خلع ید از جمله دعاوی است که موضوع آن نسبت به مال غیرمنقول و ملک یا زمین می باشد که خواهان آن تقاضای رفع ید شخصی که حق قانونی بر آن را ندارد را از دادگاه درخواست می نماید. در مقابل دادخواست خلع ید خواهان این امکان وجود دارد که خوانده یا متصرف ادعایی را در جهت دفاع از تصرف خود مطرح کند که به موجب آن دعوای تصرف خواهان رد گردد و محکوم به بی حقی گردد. دادخواست خلع ید بسته به شرایط مختلف و موقعیت خواهان و خوانده، می تواند مطرح گردد که همه ی آنها دادخواست مختلف و شرح دادخواست مختلفی را می طلبد.

در این مقاله پاسخ سوالات عزیزان، درباره دادخواست خلع ید و شرایط رسیدگی و ارایه دادخواست خلع ید ، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران، با مشاوره محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با دادخواست خلع ید

– نحوه ی تنظیم و تقدیم دادخواست خلع ید چگونه است؟

– مدارک لازم برای تقدیم دادخواست خلع ید و طرح دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف و دادگاه چیست؟

– اقدام احتیاطی در جریان دادخواست خلع ید چیست؟

– دادخواست خلع ید در ملک مشاعی چگونه می باشد؟

– دادخواست خلع ید در مرجع کیفری چه شرایطی را لازم دارد؟

نحوه ی تنظیم و تقدیم دادخواست خلع ید

شخصی که در ملک او تصرف شده و این تصرف منشا قراردادی و قانونی ندارد و با وجود اینکه خواهان به شخص متصرف مبنی بر تسلیم ملک رجوع کرده، ولی وی ممانعت به عمل آورده است، می تواند از مراجع دادگستری تقاضای خلع ید وی و رفع آثار تصرفات را بخواهد.

به این نحو که خواهان، خواستار رفع تصرف متصرف می باشد، باید دادخواست خلع ید خود را به دادگاه حقوقی واقع در نزدیک ملک مورد تصرف، ارائه دهد و برای اقامه ی هر دعوایی، خواهان باید مبلغی را به عنوان هزینه ی دادرسی پرداخت نماید و تمبر باطل کند. این موارد شامل دعاوی مالی می شود ولی دادخواست خلع ید یک دعوی غیرمالی است که هزینه ی زیادی را در بر ندارد و بر اساس قیمت منطقه ای، هزینه تمبر دادرسی تعیین می شود. هزینه ی دادرسی لازم با توجه به غیر مالی بودن دادخواست خلع ید، بر اساس قیمت منطقه ای که توسط اداره دارایی به صورت سالانه تعیین و اعلام می گردد، محاسبه و دریافت می شود.

در ضمن دادخواست خلع ید در قسمت خواسته و تعیین خواسته، خواهان می تواند ضمن درخواست صدور حکم مبنی بر رفع تصرف خوانده از ملک، تقاضای رفع آثار و قلع بنا و مستحدثاتی که ساخته است را بخواهد و همچنین ضرر و زیان و اجرت المثل ایام تصرف، بابت تفویت منافعی که از ملک حاصل شده است را با توجه به نظر کارشناس مطالبه نماید. پس از صدور رای  و قطعی شدن آن مبنی بر خلع ید خوانده، شخص خواهان با مراجعه به واحد اجرای احکام مدنی، از دادورز مراتب اجرای رای را می خواهد، مگر اینکه خوانده در مدت یک ماه از صدور رای، دعوای مالکیت مطرح نماید و آن را اثبات کند.

مدارک لازم برای ارائه ی دادخواست خلع ید

– اصل سند مالکیت ملک غیرمنقول و مال مورد تصرف به نام خواهان باشد به انضمام تصویر آن

– ارایه ی دادخواست و باطل کردن تمبر به میزان هزینه ی دادرسی

– ارایه ی وکالتنامه از طرف وکیل دادگستری

– در صورتی که مستاجر یا امین و یا شخصی که ملک را در تصرف داشته است و بخواهد به نمایندگی ار طرف مالک اقدام کند، باید اصل سند اجاره و یا سندی که تصرف او را اثبات می کند، ارایه دهد.

دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اقدام احتیاطی در جریان دادخواست خلع ید

در جریان دعوی خلع ید خواهان می تواند به منظور جلوگیری از اقدامات خوانده در ملک مورد تصرف، از دادگاه تقاضای دستور موقت نماید که به موجب آن دادگاه با توجه به اهمیت موضوع و اخذ مبلغی برای دستور موقت، اقدام به صدور دستور موقت می کند. این درخواست دستور موقت می تواند در هر زمان از دادرسی و تا قبل از ختم دادرسی مطرح گردد و دادگاه از اقدامات خوانده تا صدور رای، جلوگیری به عمل می آورد. دستور موقت از جمله قرارهای احتیاطی است و برای موردی که ممکن است اطاله ی دادرسی صورت بگیرد و به موجب آن، با اقدامات خوانده، ضرری به ملک وارد گردد که بعد از صدور رای، جبران آن سخت و یا غیر ممکن گردد، صادر می شود.

دادخواست خلع ید در ملک مشاعی

این امکان وجود دارد که ملکی بین دو یا چند نفر به صورت مشاعی باشد و چند نفر مالک سهمی از آن باشند و هر کدام حق استفاده و بهره برداری از ملک را دارند ولی با این وجود شریک دیگر از تصرف شریک دیگر خودداری کند و مانع او گردد، به همین خاطر هم شریک دیگر می تواند با ارائه ی دادخواست خلع ید به دادگاه، رفع تصرف عدوانی شریک را بخواهد و مانع او گردد.

دادخواست خلع ید در مرجع کیفری

با توجه به مجرمانه بودن تصرف عدوانی خواهان می تواند با توجه به تصرف عدوانی شخص، در دادسرای نزدیک به محل وقوع جرم که ملک می باشد، اقامه ی دعوی نماید و خلع ید مجرم را بخواهد، طبیعی است که به شکایت خلع ید شخصی، دادگاه کیفری رسیدگی می کند که مالک باشد و سند رسمی مالکیت به نام او صادر شده باشد. بنابراین برای مستاجر مالک و یا امین او حق تقدیم دادخواست خلع ید به دادسرا و دادگاه کیفری نمی باشد. هزینه ی دادرسی برای شکایت در مرجع کیفری معادل صد هزار ریال می باشد.

دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *