دادخواست خلع ید | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

خروج فرزند از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

خروج فرزند از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ممانعت از خروج فرزند از کشور، حق ولی قهری است که با درخواست انجام می شود. در دورانی که زوج و زوجه در کنار یکدیگر زندگی مشترک خود را ادامه نمی دهند و یا اینکه انگیزه ای برای ادامه ی آن ندارند و اقدام به طلاق می کنند، ممکن است دارای فرزند یا فرزندانی باشند که برای سرپرستی و حضانت آنان هیچ کسی جز خود آنها قانونا و طبیعتا صالح و توانا نخواهد بود. لذا بعد از صدور حکم طلاق و پایان زندگی مشترک، با توجه به نیاز و مصلحت فرزند برای ملاقات با والدینی که حق قانونی آنها می باشد، ترتیب قانونی مشخص می شود و دادگاه در صورت حکم به طلاق و یا جدایی تکلیف حضانت و سرپرستی طفل را مشخص می کند و در این مورد باید صلاح و وابستگی عاطفی فرزند در نظر گرفته شود.(۲۹قانون حمایت از خانواده)

بعد از روشن شدن تکلیف ملاقات و حق طرف مقابل در دیدن فرزند خود، زمان و موعد ملاقات و نحوه و مکان ملاقات در دادگاه مشخص می شود و این در صورتی است که طرفین بر نحوه ی ملاقات با یکدیگر تراضی نکرده باشند.(۱۱۷۴ق.م.)

بدیهی است شخصی که حق ملاقات فرزند را دارد نمی تواند فرزند را از شخصی که دارای حق حضانت و سرپرستی می باشد، بدون اجازه ی او دور نماید و همچنین در مورد شخصی که حق حضانت فرزند را دارد نمی تواند شخص دارای حق ملاقات را از دیدن فرزند محروم نماید.(۴۰ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده)

در این مقاله به بررسی ممانعت از خروج فرزند از کشور و راههای اعتراض به ممانعت از خروج فرزند از کشور، توسط هر یک از والدین پرداخته می شود و به سوالات احتمالی عزیزان درباره مسایل حضانت فرزند و ملاقات با فرزند می پردازیم. موسسه حقوقی مهر پارسیان، جهت مشاوره حقوق خانواده در خدمت شماست.

سوالات درباره ممانعت از خروج فرزند از کشور

– ولایت و حضانت فرزند در خروج فرزند از کشور، به چه نحو است؟

– خروج فرزند از کشور به چه نحو است؟

– شرط صدور تامین در مورد خروج فرزند از کشور چیست؟

– دستور موقت در مورد خروج فرزند از کشور به چه نحو است؟

– شرایط ممانعت از خروج فرزند از کشور، چگونه می باشد؟

وکیل متخصص خانواده کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

ولایت و حضانت فرزند در خروج فرزند از کشور

فرزند، تا زمان رسیدن به سن قانونی مورد نظر، تحت سرپرستی و حضانت ولی خود می باشد، از آنجایی که در مورد فرزند، غالبا ولی قهری او شامل پدر و جد پدری، مسوول و سرپرست او می باشد، در مورد فرزند حق ولایت دارد و هر گونه تصمیمی که در امور مالی و غیر مالی وی توسط ولی قهری گرفته می شود، با توجه به قانون، فرض می گردد که بر اساس غبطه و مصلحت او انجام می شود و اثبات خلاف آن به عهده ی شخصی است که از اعمال ولایت ولی قهری بر فرزند، ضرر و زیان می بیند و یا بر خلاف مصلحت فرزند می باشد. با توجه به اینکه اختیار ولی قهری در مورد فرزند به طور مطلق می باشد، یکی از این موارد، تصمیم گیری ولی وی در مورد خروج از کشور می باشد. همان طور که در قانون تصریح شده است، طرفین در مورد ملاقات طفل نباید بدون هماهنگی با طرف مقابل محل اقامت فرزند را تغییر دهند. در صورتی که ولی قهری بخواهد فرزند را از کشور خارج کند با توجه به اختیار وی، نمی تواند اقدام به چنین عملی کند، چراکه موجب تضییع حق کسی که حق ملاقات وی را دارد می گردد. در این مورد تفاوتی نمی کند که شخصی حضانت فرزند را به عهده می گیرد، مادر یا پدر و یا جد پدری و یا قیم یا ولی او باشد.

خروج فرزند از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

خروج فرزند از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

شرط خروج فرزند از کشور

ولی فرزند،  امین و قیم او محسوب می شود و در مورد امور مختلف او می تواند تصمیماتی که به صلاح فرزند باشد، اتخاذ نماید. یکی از تصمیماتی که ولی فرزند می تواند در مورد او اتخاذ کند، تصمیم خروج از کشور است.که بر خلاف سایر تصمیم گیری در سایر موارد، دارای محدودیت های قانونی خاص خود می باشد، چراکه ممکن است شخصی از جمله مادر یا پدر و یا جد پدری و یا هر شخص دیگری که به حکم قانون، دارای حق حضانت نسبت به فرزند نیستند و این حق از آنان سلب گردیده است، دارای حقوق دیگر از جمله حق ملاقات در مواعد و مکانهای مشخص باشند که این مورد می تواند باعث تضییع حقوق ایشان گردد و در نتیجه نمی توان فرزند صغیر یا مجنون را بدون رضایت آنها از کشور خارج کرد. ولی با این وجود در مورد نگه داری و سرپرستی فرزند قاعده ای وجود دارد که دادگاه تحت شرایطی می تواند حقوق اشخاص مزبور را نادیده بگیرد. با توجه به اینکه دادگاه در مورد تصمیماتی که در مورد فرزند گرفته می شود باید مصلحت و غبطه ی فرزند را در نظر بگیرد، در صورتی که خروج فرزند از کشور را به نفع و مطابق با مصلحت او بداند، بر اساس قاعده ی لاضرر، می تواند حکم و مجوز به خروج فرزند از کشور دهد و در ضمن آن حقوق اشخاصی را که حق ملاقات دارند را در نظر بگیرد.

شرط صدور تامین در مورد خروج فرزند از کشور

صدور قرار تامین خواسته یکی از مهم ترین قرار های تامینی است که دادگاه بنا به درخواست ذی نفع و در صورت تحقق شرایط و مطابقت آن با موارد احصا شده در قانون، قرار را صادر می کند و به آن ترتیب اثر می دهد در نتیجه ی آن مالی متعلق به طرف مقابل دعوی را تا روشن شدن و صدور رای قطعی توقیف می کند، تا اگر خوانده که متعهد به انجام عملی است، از انجام آن خودداری کرد به وسیله ی اموال توقیف شده حقوق خود را استیفا نماید و از محل آن خسارات وارده جبران گردد.

در صورتی که شخصی دارای حق ملاقات با فرزند باشد و شخص مسوول و یا سرپرست و ولی او اقدام به خروج فرزند از کشور نماید، اگر مصلحت و غبطه ی فرزند صغیر یا مجنون به جهت خروج از کشور برای دادگاه محرز و معلوم گردد، می تواند ضمن صدور مجوز برای خروج فرزند از کشور، در صورتی که ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) درخواست نماید تضمین و یا تامینی مناسب جهت بازگشت فرزند صغیر یا مجنون به کشور، از ولی و یا سرپرست او اخذ شود.

دستور موقت در مورد خروج فرزند از کشور

دستور موقت، قرار تامینی دیگری است و برای انجام اموری که اقدام در مورد آنها فوریت دارد و در صورت عدم عملکرد و یا دیر کرد در انجام آن موجب تضییع احتمالی حقوق ذی نفع می گردد، کاربرد دارد و در صورتی که دلایل خواهان برای صدور دستور موقت کامل و مناسب باشد در نتیجه دادگاه اقدام به صدور آن می کند که بعد از آن ممکن است مبتنی بر انجام فعل یا ترک فعل و توقیف مالی باشد.

خروج فرزند از کشور توسط ولی و سرپرست قانونی او در صورتی که اشخاص ذی نفع حق ملاقات او را داشته باشند باید به حکم و اجازه ی دادگاه و رضایت آنها باشد در غیر این صورت هر گاه ولی بدون مجوز دادگاه و یا تسلیم تامین به دادگاه اقدام به خروج فرزند از کشور نماید، در این صورت ذی نفع(کسی که حق ملاقات دارد) می تواند با درخواست و اخذ دستور موقت از دادگاه، مانع خروج فرزند از کشور شود تا در این مورد دادگاه تصمیم گیری و رای صادر کند.

شرایط ممانعت از خروج فرزند

به عنوان اصل در قانون امکان خروج فرزند از کشور وجود ندارد، بنابراین ولی و سرپرست حتی اگر ولی قهری فرزند صغیر یا مجنون باشد، نمی تواند فرزند را از کشور خارج نماید و اشخاص ذی نفع در صورتی که اجازه ندهند می توانند مانع خروج فرزند از کشور گردند. اگر مادر و یا ولی فرزند مجنون و یا صغیر اجازه ی خروج ندهد و یا دادگاه خروج فرزند را بنا بر مصلحت و غبطه ی فرزند نداند امکان خروج برای او از کشور نخواهد بود.

خروج فرزند از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

خروج فرزند از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *