جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرم شهادت دروغ

ادله به عنوان یکی از پرکاربردترین و مهمترین اعمالی است که در امورحقوقی وجود دارد؛ چرا که در جریان دادرسی و زمانی که طرفین اختلاف، اقدام به اقامه ی دعوی می نمایند، باید شخصی که خود را محق می داند، در برابر ادعای طرف مقابل با استفاده از ادله دفاع نماید تا محکوم نگردد. ادله اثبات دعوا، به جهت نقشی که در روشن شدن موضوع برای قاضی دارد، باید به صورت صحیح و همراه با شرایط قانونی مطرح گردد. از این رو، با توجه به هر امر حقوقی شرایطی برای اثبات ادعای حقوقی وجود دارد. در قانون، ادله بر اساس موضوع مورد ادعا و اختلاف طرفین در زمینه ی امور کیفری و حقوقی تعریف گردیده است. یکی از ادله ی مشترک در زمینه ی امور حقوقی و کیفری دلیل شهادت است که تحت شرایطی به عنوان اثبات کننده ی ادعای شخص می باشد.

شهادت در اکثر موضوعات حقوقی و کیفری به عنوان یکی از ادله ی شرعی، ملاک اعتبار و مثبت دعوی می باشد. پس حائز اهیت است، شرایط درست و کاملی را قانون مقرر کرده است، داشته باشد تا قاضی بتواند در صورتی که دلیل متعارض با آن وجود نداشت، حکم را بر اساس آن صادر کند.در امور کیفری که با جان و حیثیت اشخاص مرتبط است، قاضی باید علاوه بر بررسی رعایت شرایط، در مورد صحت و سقم ابراز شهادت، تحقیق نماید تا شخصی به طور ناعادلانه محکوم به بی حقی و یا محکوم نگردد. شهادت دروغ یکی از موارد شایع و مبتلا به در زمینه ی دادرسی است که شخص ممکن است با فراهم کردن کردن آن و با ارائه ی دروغ موجب انحراف دادرسی عادلانه گردد که بر حسب این امر قانون برای آن جرم تعیین کرده و مستوجب ضمان می داند. در این مقاله به بررسی جرم شهادت دروغ و مجازات شهادت دروغ در دادگاه، نحوه طرح شکایت شهادت دروغ، نحوه اثبات شهادت دروغ، راههای دفاع از اتهام شهادت دروغ، که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای دکتر محمد رضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با جرم شهادت دروغ

  • شهادت شرعی و شرایط ادای شهادت شرعی به چه نحو می باشد؟
  • شرایط تحقق جرم شهادت دروغ چیست؟ مجازات جرم شهادت دروغ چیست؟
  • احراز جرم شهادت دروغ دارای چه آثاری است؟ آثار جرم شهادت دروغ چیست؟
  • مجازات جرم شهادت دروغ و مرجع صالح برای رسیدگی به جرم شهادت دروغ چیست؟

شرایط شهادت شرعی

شهادت به معنی اخبار شخص ثالث از وقوع یا عدم وقوع امری است که بین طرفین دعوی و یا خارج از طرفین دعوی در نزد مقامات رسمی است و موجب اثبات ادعای یکی از طرفین می گردد که برای اقامه و ابراز آن باید شخص عاقل و بالغ دارای طهارت تولد، عدم خصومت و نفع با یکی از طرفین باشد همچنین از شرایط دیگر تعداد افرادی که باید شهادت دهند می باشد در بعضی از امور کیفری رعایت حداقل دو شاهد مرد و یا چهار شاهد و در امور حقوقی وجود چهار شاهد زن و یا دو شاهد مرد لازم می باشد.

جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

شرایط تحقق جرم شهادت دروغ

در صورت شرایط ذیل جرم شهادت دروغ محقق می گردد:

  • در شهادت دروغ تفاوتی نمی کند که موضوع شهادت در زمینه ی امور حقوقی یا کیفری باشد؛ در هر زمینه ای که اقامه ی شهادت لازم باشد و شهادت دروغ احراز گردد، جرم شهادت دروغ محقق می شود.
  • شرط دیگر آن، کذب بودن محتوای شهادت است و شاهد در ادای شهادت دروغ عمد داشته باشد؛ اگر بر اثر اشتباه در حواس خود، خواه به جهت بیماری یا ضعف و یا به موجب حیله یا تقلب طرف مقابل دعوی باشد، به جهت عدم سونیت جرم محقق نمی گردد.
  • جرم شهادت دروغ از جمله جرایم مطلق می باشد و همین که شخص شهادت خود را اقامه کرد، جرم واقع می گردد و مقید به نتیجه ی خاص و صدور حکم نمی باشد، حتی اگر شهادت دروغ مبنای صدور رای نبوده باشد.
  • شهادتی که محتوای کذب و دروغ دارد باید در نزد مقامات رسمی قضایی(اعم از بازپرس یا دادستان یا قاضی دادگاه یا ضابطین دادگستری) باشد.
  • در شهادت دروغ، تفاوتی ندارد که شهادت شرعی یا شهادت غیر شرعی باشد و همین که اظهارات او در مقام آگاهی و اطلاع از واقعه شنیده شود، کفایت می کند.
  • شهادتی که به طور کلی معتبر و شرایط لازم برای اقامه ی آن نباشد و بر خلاف مفاد شهادت باشد و یا شاهد از موارد جرح شاهد باشد، دروغ و کذب بودن آن موجب استماع شهادت نخواهد شد که قابل پیگیری کیفری باشد.

احراز جرم شهادت دروغ

هرگاه اثبات و احراز گردد که شهادت شاهد در نزد مقامات رسمی، کذب و خلاف واقع بوده است(چه در امور کیفری و چه در امور مدنی به استناد حیله و تقلب طرف مقابل) آن شهادت اعتبار نداشته و باطل می باشد و تا زمانی که رای صادر نگردیده است امکان رجوع و ترتیب اثر به بطلان شهادت وجود دارد و اگر بعد از صدور رای بوده باشد، قابل استناد در مرحله ی تجدید نظر خواهی می باشد و اگر رای قطعی شده باشد، در صورتی که شهادت دروغ و کذب مبنای صدور رای بوده باشد، قابل اعاده ی دادرسی است.

آثار جرم شهادت دروغ

اگرچه تحقق جرم شهادت دروغ منوط و مقید به نتیجه ی خاصی نیست و در صورت وجود شرایط معتبر، اقامه، کذب بودن آن و در صورتی که مبنای صدور رای در امور کیفری و حقوقی باشد، می تواند آثار ذیل را به دنبال داشته باشد:

شهادت دروغ در امور حقوقی

اگر از این جهت به شخصی که علیه او شهادت دروغ و کذب اقامه گردیده، ضرر و زیانی وارد گردد، علاوه بر مجازات کیفری در باب شهادت دروغ، به جهت تسبیب در ایجاد خسارت و از باب مسئولیت مدنی و جبران آن مسوول شناخته می شود.

شهادت دروغ در امور کیفری

الف) در صورتی که شهادت دروغ و کذب باعث صدور رای کیفری قطعی مجازات موجب سالب حیات ویا قطع عضو گردد، در صورت عمدی بودن به سبب تسبیب در جنایت عمدی، موجب قصاص یا دیه می گردد و در صورت غیر عمدی، در حکم جنایت شبه عمد می باشد.

ب) اگر شهادت کذب و دروغ، در جریان رسیدگی به جرایم منافی عفت(زنا ولواط) باشد، در این صورت شاهد علاوه بر مجازات تعزیری مقرر در باب شهادت دروغ و کذب و ضمان مالی، به حد قذف محکوم می گردد.

پ) شهادت دروغ در جریان رسیدگی سایر جرایم، باعث محکومیت شاهد به جرم افترا می گردد.

مجازات جرم شهادت دروغ و مرجع صالح برای رسیدگی جرم شهادت دروغ

شهادت در مواردی که قابل استماع و یا مبنای صدور رای می گردد، در صورتی که دروغ و کذب باشد، به این جهت که موجب انحراف از جریان دادرسی و ایجاد ضرر به مشهود علیه شده است، قابل مجازات(تعزیری درجه شش) و از جرایم غیر قابل گذشت می باشد ولی گذشت شاکی می تواند موجب تخفیف مجازات او گردد. رسیدگی به جرم شهادت دروغ و کذب در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.

جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرم شهادت دروغ | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *