جرایم در حکم کلاهبرداری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرایم در حکم کلاهبرداری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرایم در حکم کلاهبرداری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرایم در حکم کلاهبرداری

جرایم در حکم کلاهبرداری در قوانین خاص و متعدد آمده است. بنا به تعریف کلاهبرداری، تعدادی از جرایم در تعریف خاص کلاهبرداری قرار نمی گیرند. اما با توجه به اینکه مجازات جرم کلاهبرداری در همه ادوار قانونگذاری در ایران، مجازات سنگینی بود، لذا قانونگذار جهت جلوگیری از خلط مبحث و گسترده نشدن تعریف جرم کلاهبرداری، تعدادی از جرایم در حکم کلاهبرداری را به موجب قوانین خاص، بر شمرده است. جرم دروغگویی در قوانین کیفری ایران وجود ندارد. دروغگویی، عملی مذموم و بر اساس فقه، حرام است. اما در جایی که دروغگویی باعث بردن مال غیر می شود، با رعایت شرایط خاصی، می توان ارتکاب کلاهبرداری را یافت. یا در جایی که خواستگار، با دروغگویی و فریب اقدام به راضی نمودن شخص برای ازدواج می نماید، جرم فریب در ازدواج و تدلیس در ازدواج تحت شرایطی محقق می شود. اما کلاهبرداری در ازدواج، مصداقی نداشته و ندارد و به غلط مورد استفاده قرار می گیرد. دفتر حقوقی و وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری را با رعایت شرط اختصار، در مقاله پیش رو گردآورده است تا جنبه کابردی جرایم در حکم کلاهبرداری، نحوه شکایت از جرایم در حکم کلاهبرداری، مرجع صالح به رسیدگی در پرونده جرایم در حکم کلاهبرداری، بر همگان معلوم شود.

مباحث قابل طرح در مقاله جرایم در حکم کلاهبرداری

 • جرایم در حکم کلاهبرداری چیست و آیا مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری یکی است؟
 • آیا در مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری، علاوه بر رد مال، می توان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز نمود؟
 • نحوه طرح شکایت از جرایم در حکم کلاهبرداری و تنظیم شکواییه جرایم در حکم کلاهبرداری چگونه است؟
 • آیا انتقال منافع مال غیر از جرایم در حکم کلاهبرداری است و چگونه می توان طرح دعوا نمود؟
 • وکیل متخصص امور کیفری و تشخیص موضوع جرایم در حکم کلاهبرداری کیست و چه ویژگیهایی دارد؟

تعریف جرایم در حکم کلاهبرداری

همانطور که پیشتر ذکر شد، تعدادی از جرایم در حکم کلاهبرداری قرار داده شده اند. جرایم در حکم کلاهبرداری به موجب قوانین خاص، تعیین شده اند ولی از جهت رسیدگی و صدور حکم محکومیت، مجازات جرم کلاهبرداری برای آنها در نظر گرفته می شود. با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مبنی بر عدم امکان تعیین مجازات زندان کمتر از یکسال برای جرم کلاهبرداری، اختلاف نظر بین قضات کیفری بالا گرفته و تعدادی از قضات، حکم این ماده را برای جرایم در حکم کلاهبرداری نیز قابل  اعمال می دانند و تعداد اندکی از قضات، برای جرایم در حکم کلاهبرداری در صورت اعلام گذشت شاکی خصوصی و یا وجود جهت تخفیف، یا تبدیل مجازات، مجازات تخفیف یافته و یا تبدیل شده را در نظر می گیرند.

مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری

 1. تبانی برای بردن مال غیر: هرگاه اشخاص برای بردن مال غیر، به نوعی با یکدیگر تبانی نموده و موفق به بردن مال غیر شوند، در صورت اثبات در دادگاه صالح به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد.
 2. تبانی برای ورود ثالث به دعوا و یا اعتراض به حکمی که قبلا صادر شده است: گاهی پس از صدور حکم قطعی دادگاه، اشخاص در قالب اعتراض ثالث و با تنظیم قراردادهای موخر بر تاریخ دادگاه، اقدام به طرح دعوا می نمایند که از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری قلمداد شده است.
 3. انتقال مال غیر و انتقال منافع مال غیر: هر گونه انتفقال و فروش مال غیر، اعم از عین یا منفعت در حکم کلاهبرداری است.
 4. انتقال گیرنده مال غیر به شرط اطلاع: در صورتی که انتقال گیرنده مال غیر به موضوع عالم باشد، مجازات کلاهبرداری دارد.
 5. معرفی مال غیر به جای مال خود: هر شخصی که مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی نماید در حکم کلاهبردار است.
 6. تقاضای ثبت ملک بر خلاف واقع: اگر تقاضا و اظهارنامه ثبتی برای ملک غیر تقدیم اداره ثبت شده و منجر به صدور سند مالکیت شود، در حکم کلاهبرداری است.
 7. تقاضای ثبت ملک توسط امین: از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری موقعی است که امین، خود را به عنوان مالک معرفی نماید.
 8. خیانت یا تبانی متصرف و امین برای ثبت ملک به نام غیر یا به نام خود: توضیح در بند بالا معروض شد.
 9. اخذ گواهی انحصار وراثت بر خلاف واقع: در صورتی که با حیله و تقلب، گواهی انحصار وراثت بدون ذکر نام تمامی ورثه دریافت شود، مجازات در حکم کلاهبرداری دارد.
 10. اظهار خلاف واقع مدیران و موسسین در ارایه اطلاعات خلاف واقع و ادعای پرداخت کامل سهم الشرکه و سرمایه نقدی شرکت در اوراق لازم برای ثبت شرکت. از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری است.
 11. قیمت گذاری متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی به مبلغی زاید بر مبلغ واقعی در حکم کلاهبرداری است.
 12. تقسیم منافع موهوم و غیر موجود و یا نبودن صورت دارایی بین شرکا، با وجود نبود هیچ گونه منافعی در صورت های مالی شرکت.
 13. تقسیم منافع موهوم و غیر واقعی با استناد به صورت دارایی بین شرکا، هم از جمله جرایم در حکم کلاهبرداری است.
 14. تقاضای ثبت ملکی که مورث به غیر فروخته است با علم و اطلاع از انتقال توسط وراث، شرط مجرم بودن وراث که مال مورث را انتقال می دهند، علم و اطلاع از معامله بین مورث با نفر قبلی درج شده است.
 15. درج اسم اشخاصی به صورت غیر واقعی در شرکت برای جلب تعهد و یا پرداخت قسمتی از سهام
 16. ادعای وقوع تعهد خرید سهام یا پرداخت قیمت سهام و انتشار اعلامیه های غیر واقعی اعم از اینکه عملیات انجام شده موثر باشد و یا نباشد.
 17. مدیران شرکت که با نبود سود و یا بر اساس اسناد موهوم اقدام به تقسیم سود بین سهامداران می کنند.
 18. مصرف ارز دولتی در محلی غیر از مصوبه دولت. این بند فقط درباره ارزهای دولتی مصداق دارد.
 19. فروش ارز دولتی در بازار سیاه و یا به صورت آزاد.
 20. هرگونه سوء استفاده ای که در معاملات ارزی انجام شود: سوء استفاده از معاملات ارزی دولتی مقصود این ماده است اما کسانی که اخلال در نظام اقتصادی کشور می نمایند ممکن است به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و محکوم شوند.
 21. جعل عنوان نمایندگی بیمه: انجام امور بیمه ای بدون داشتن مجوز رسمی از سازمان های بیمه گر.
 22. فروش اجناس تهیه شده با ارز دولتی به قیمتی بالاتر از قیمت مصوب دولتی.
 23. هرگونه نقل و انتقال درباره اموال مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این اصل، انتقال گیرنده نیز در صورت علم و اطلاع، مرتکب جرایم در حکم کلاهبرداری شده است.
 24. انتقال طلب به غیر مدیون و دریافت طلب پس از وصول آن: در مواقعی که طلبکار جهت پولشویی طلب خود را به شخص غیر طلبکار انتقال می دهد در واقع انتقال به شرخر جهت اصیل جلوه دادن در دعوای مطالبه وجه. و پس از آن دریافت وجه از وی در حکم کلاهبرداری قلمداد شده است. این موضوع درباره وکیل دادگستری نیز صادق است.
 25. دریافت وجه سند یا مالی از موکل توسط وکیل علاوه بر حق الوکاله: در مواردی که وگکیل پایه یک دادگستری و یا کارآموز وکالت، بدون داشتن قرارداد و یا مبالغی اضافه بر قراردراد دریافت می نماید، از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری می باشد. تحصیل هرگونه سند در ظاهر برای دیگری و در باطن برای خود، اخذ تعهدات در قالب نذر یا هبه نیز مشمول همین حکم است.
 26. درج ثمن معامله به صورت غیر واقعی و چندیدن برابر توسط طرفین معامله برای فروش به دیگری: اگر طرفین معامله، هنگام قرارداد، مبالغی بیش از مبلغ معامله قرار دهند تا بتوانند موضوع مورد معامله را بعدا به اشخاص دیگری با مبلغ چند برابر به فورش رسانند مرتکب یکی از مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری شده اند.

نحوه شکایت از جرایم در حکم کلاهبرداری

برای شکایت از جرایم در حکم کلاهبرداری، دادسرای عمومی و انقلاب  محل وقوع جرم صلاحیت دارد. با تنظیم شکواییه و ضمیمه نمودن مدارک و مستندات، می توان به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نموده و شکایت خود را طرح فرمایید. امکان مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم نیز علاوه بر رد اصل مال در حکم دادگاه وجود دارد.

جرایم در حکم کلاهبرداری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

جرایم در حکم کلاهبرداری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *