تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

توسعه روز افزون تجارت و گسترش حجم مبادلات تجارتی، به داخل کشورها و بین افراد داخلی یک کشور محدود نمی شود بلکه به جهت افزایش نیاز افراد به تجارت، این قراردادها گسترش یافته است و در قالب قراردادهای تجارتی بین افراد و با ضمانتهای ویژه تشکیل و ایجاد می گردد که در صورت عدم رعایت مفاد مندرج و الزامی قرارداد در آن برای طرفی که نقض عهد کرده است، می تواند مسئولیت جبران خسارات را به دنبال داشته باشد. طرف دیگر قرارداد که حق او به جهت نقض توافق، ضایع گردیده است می تواند با ارجاع به امر داوری، الزام طرف قرارداد را به اجرای تعهدات مالی و جبران خسارات، بخواهد.

امروزه با افزایش قراردادهای تجارتی و گسترش علم و فناوری، تجارت افراد به داخل کشور محدود نمی شود و این قرادادها به صورت بین المللی و جهانی در حال انجام و گسترش می باشد. به این نحو که اشخاص و شرکتهای هر یک از کشورها تمایل دارند تا با اشخاص و یا شرکتهای کشورهای دیگر، با توجه به حوزه ی فعالیت تجارتی خود، قراردادهای تجارتی منعقد کنند و به صورت کتبی مفاد اصلی و شروط لازم را در قرارداد برای اجرای بهتر آن درج کنند. تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی دارای موارد خاصی است که بیشتر اشخاص تمایل به تنظیم آن را دارند که دارای ماهیت مختص به خود می باشند. در این مقاله پاسخ سوالات عزیزان، درباره کلیات داوری تجاری بین المللی، مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با داوری تجاری بین المللی، که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران در زمینه داوری در امور تجاری بین المللی و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی،با مشاوره محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و کیفری منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مرتبط با داوری تجاری بین المللی و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی

– قرارداد بین المللی چیست و چگونه تنظیم می شود؟

– قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی چیست؟

– قراردادهای بین المللی به چند دسته تقسیم می شوند؟

ماهیت و تنظیم قرارداد تجاری بین المللی

به طور کلی هر قرارداد تجاری که آن را افراد برای انجام اعمال تجاری خود منعقد می کنند، جنبه الزامی دارند و موظف به انجام آن هستند. در قراردادهای بین المللی تفاوتی با قراردادهای داخلی وجود ندارد و تنها تفاوت آن در وجود طرفین در تابعیت های مختلف و از کشورها می باشد که اتباع آن چه در قالب شخص حقیقی و چه در قالب شخص حقوقی، اقدام به انعقاد قرارداد با یکدیگر می کنند، برای همین منظور قرارداد بین المللی دارای یک عنصر خارجی است؛ پس قرارداد بین المللی عبارت است از: قراردادی که در آن اشخاص با تابعیت های مختلف از کشورهای دیگر اقدام به تنظیم قرارداد خصوصی بین خود می کنند و عمدتا مبتنی بر خرید و فروش و تسلیم و تحویل کالاها و ضمانت اجراهای لازم، در صورت تخلف از مفاد قرارداد و همچنین ضمانت و شروط ضمن عقد می باشد.

قانون حاکم بر قرارداد بین المللی:

در صورتی که بین طرفین خارجی و بین المللی قرارداد در زمینه ی اجرای مفاد قرارداد و یا زمان و مکان و همچنین شروط و ضمانتهای آن اختلافی ایجاد گردد، باید قوانین و یا مواردی وجود داشته باشد تا بتوان بر اساس آن نهاد داوری رسیدگی کند و بر اساس آن رای صادر نماید. به عنوان یک اصل کلی، قانون محل تنظیم قرارداد، حاکم بر قرارداد می باشد و در صورتی قرارداد لازم الاجرا است که مخالف با نظم عمومی محل نباشد.

بر اساس قانون مدنی ایران، در صورت انعقاد یک قرارداد بین المللی که یکی از طرفین آن دارای تابعیت ایرانی می باشد، با یک طرف دیگر قرارداد که خارجی و از تبعه یک کشور می باشد، اختلافی بر سر انجام و یا زمان و مکان آن صورت بگیرد، در این صورت باید معیار درستی برای رسیدگی نهاد داوری بین طرفین عقد وجود داشته باشد:

– در صورتی که موضوع قرارداد مال معینی باشد، باید قانون محل وقوع مال صالح به رسیدگی باشد. در صورتی هم که در کشور ثالثی باشد در این صورت، قانون ثالث حاکم می باشد.

– در صورتی که موضوع قرارداد، عمل و تعهد کلی باشد، قانون محل وقوع قرارداد صلاحیت رسیدگی را دارا می باشد.

– این امکان وجود دارد که طرفین بخواهند برای تسهیل در انجام امور حقوقی خود در صورت اختلاف، قانون کشور دیگری را انتخاب کنند که در این صورت می توانند قانون کشور دیگری را بر قرارداد خود حاکم بدارند.

تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

انواع قراردادهای بین المللی

انواع قراردادهای بین المللی که بر اساس آن تنظیم و تشکیل می گردد، بسته به موضوع قرارداد و مورد توافق طرفین، به اشکال زیر تقسیم می شود:

– قرارداد بین المللی مبتنی بر خرید و فروش و تجارت کالا: بر این اساس طرفین قرارداد بین المللی توافق می کنند که کالاها و اموال معینی و یا مالکیت معنوی و یا فناوری را مورد معامله قرار دهند که بنابراین ثمن و کالا در زمان و مکان معینی تسلیم طرفین گردد.

– قرارداد بین المللی مبتنی بر خدمات

– قرارداد بین المللی مبتنی بر خرید و فروش و خدمات می باشد.

از جمله قراردادهای بین المللی که بسیار رایج می باشد و طرفین بر اساس موضوع آن تنظیم می کنند:

۱-قرارداد خرید و فروش متقابل  (buy back)

در معنی به آن بازخرید یا خرید بازیافتی هم می گویند که یکی از روشهای تجارتی متقابل می باشد که این نوع قرارداد بیشتر در زمینه قراردادهای مبتنی بر خدمات می باشد که موضوع آن به طور غالب مربوط به موارد نفت و گاز می باشد که بازپرداخت اصلی و همچنین سود، از محل موضوع قرارداد و نتیجه آن پرداخت می شود.

۲- قرارداد ساخت، عملیات، انتقال (B.O.T)

این قرارداد بیشتر در مورد سازه های زیر بنایی مثل نیروگاه و یا تاسیسات استفاده می شود و روشی برای تامین هزینه ها و امکانات مالی و مادی می باشد و بعد از ساخت اجازه ی بهره برداری از پروژه را به مدت معینی می دهد که توسط شرکتی که مجری پروژه بوده است، عهده دار آن می باشد.

۳-قرارداد ساخت، عملیات بهره برداری، مالکیت (B.O.O)

در این نوع از قرارداد مالک سرمایه نسبت به ساخت، تملک و بهره برداری و نگهداری پروژه اقدام می کند و آثار ناشی از آن را به منظور بازگرداندن سرمایه به سرمایه گذار جمع آوری می کند. سرمایه گذار در این پروژه بعد از ساخت پروژه تعهدی به انتقال آن به طرف متقابل ندارد و مالکیت آن متعلق به سرمایه گذار و همچنین استفاده و بهره برداری از پروژه به مدت نامعینی می باشد.

۴-قراردادهای تامین منابع مالی (Finance)

این قرارداد بین ارائه کننده ی تسهیلات و خدمات و استفاده کننده از آن منعقد می گردد که به موجب آن منابع مالی را در اختیار ایجاد کننده و انجام دهنده ی پروژه منعقد می شود که بازپرداخت تسهیلات و منابع مالی منوط به انجام پروژه و سود حاصل نمی باشد بلکه در سررسیدهای معین آن را دریافت می کند.به دو صورت تامین مالی شرکتی و تامین مالی پروژه ای می باشد.

۵-قرارداد کلید در دست ) (Turn- Key

مسئولیت طراحی و اجرا را بطور کامل بر عهده پیمانکار، می گذارد بگونه ای که بعد از تکمیل پروژه کارفرما فقط با چرخاندن یک کلید می تواند بهره‌برداری از تأسیسات اجراء شده را آغاز نماید. در این قرارداد، کارفرما یا مشاورین او ، فقط در فرایند مناقصه و نظارت عالیه بر کار پیمانکار دخالت خواهند داشت و نهایت وجود مسئولیت نسبت به پیمانکار می باشد.

۶- قرارداد فرانشیز(Franchise Agreement)

قراردادی است بین شخصی که دارای یک الگو و برند تجارتی است که به شخص دیگر این امکان را می دهد تا از این برند یا الگوی تجارتی در جهت اعمال تجارتی خود استفاده کند و بابت این استفاده سالانه مبلغی را به عنوان سود به او پرداخت نماید.

۷- قرارداد لیسانس (License Agreement)

موضوع این قرارداد در حوزه ی حقوق مالکیت فکری و معنوی می باشد و به موجب آن می توان تکنولوژی و فناوری و یا دانشی و حق اختراعی را که متعلق به شخص خارجی می باشد را طی قرارداد لیسانس، در قبال مبلغی حق بهره برداری از دانش و تکنولوژی را به مدت معین و موضوع معین به شخص دیگری منتقل کرد.

۸-قرارداد نمایندگی(Agent Agreement)

در این نوع از قرارداد صادر یا تولید کننده ی محصول و یا خدمات از طرف دیگر قرارداد می خواهد که به نمایندگی از او برای انعقاد معامله نسبت به محصول و یا خدمات او با مشتریان اقدام نماید.

تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *