تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی

تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین مدیر تصفیه

دادخواست تعیین مدیر تصفیه، به دادگاه محل فعالیت شرکت تجاری که در آستانه ورشکستگی قرار دارد، تقدیم می شود. اعلام انحلال یا ورشکستگی شرکت، لازمه ورود به مبحث تعیین مدیر تصفیه می باشد. به بیان دیگر با توجه به اینکه بلافاصله پس از اعلام انحلال یا ورشکستگی شرکت های تجاری، فعالیت آنها خاتمه نخواهد یافت، تعیین فردی به عنوان مدیر تصفیه، که نسبت به شناسایی طلبکاران و اموال شرکت و همچنین ادامه کار شرکت ورشکسته، اقدام نماید، ضروری است. تعیین مدیر تصفیه و دعوی تعیین مدیر تصفیه، می تواند توسط افراد ذینفع یا وکیل آنها، مطرح شود. موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با همکاری بهترین وکیل دادگستری تهران، در امور مشاوره حقوقی تصفیه انواع شرکت ها و نحوه تعیین مدیر تصفیه، راهنمای عزیزان در امور مربوط به تعیین مدیر تصفیه می باشد.

سوالات متداول درباره تعیین مدیر تصفیه

 • در چه مواردی تعیین مدیر تصفیه برای شرکت ضرورت دارد؟
 • مدیر تصفیه چه وظایفی بر عهده دارد و نظارت بر تعیین مدیر تصفیه و حسن انجام امور تصفیه شرکت به عهده کیست؟
 • در صورت انحلال شرکت سهامی، تعیین مدیر تصفیه با کیست؟
 • در صورت صدور حکم ورشکستگی، تعیین مدیر تصفیه چگونه انجام می شود؟
 • عضو ناظر پس از تعیین مدیر تصفیه، چه وظایفی دارد؟
 • وظیفه اداره تصفیه امور شرکتها چیست؟
 • مشاور حقوقی متخصص جهت امور تصفیه شرکت و تعیین مدیر تصفیه چه ویژگیهایی دارد؟
 • دعوی تعیین مدیر تصفیه در چه مرجعی طرح می شود؟
 • آثار صدور حکم تعیین مدیر تصفیه چیست؟

سوالات حقوقی درباره تعیین مدیر تصفیه، توسط مشاورین حقوقی گروه وکلای مهر، پاسخ داده خواهد شد.

موارد الزامی تعیین مدیر تصفیه

 • انحلال شرکت، در صورت انحلال شرکت سهامی خاص و یا انحلال شرکت سهامی عام، چگونگی تعیین مدیر تصفیه، معمولا در اساسنامه شرکت ها قید شده است. مدیر یا مدیران تصفیه، همان مدیران شرکت قبل از انحلال هستند و یا اینکه از سوی مدیران سابق، تعیین خواهند شد. در صورتی که انحلال شرکت، با رای دادگاه باشد، تعیین مدیر تصفیه نیز، با دادگاه صادر کننده حکم انحلال شرکت، می باشد. در صورت سکوت اساسنامه درباره تعیین مدیر تصفیه و عدم تعیین مدیر تصفیه توسط مدیران شرکت در زمان انحلال شرکت، هر ذینفعی می تواند از دادگاه محل دفتر مرکزی شرکت منحل شده، درخواست تعیین مدیر تصفیه نماید. دادگاه با بررسی موضوع و احراز ذینفع بودن متقاضی، نسبت به تعیین مدیر تصفیه اقدام خواهد نمود. در این گونه موارد، معمولا اداره امور ورشکستگی دادگستری، به عنوان مدیر تصفیه و عضو ناظر، تعیین می شود.
 • صدور حکم ورشکستگی، در مواردی که حکم ورشکستگی صادر می شود، دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، ضمن صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ۵ روز پس از صدور حکم ورشکستگی، نسبت به تعیین مدیر تصفیه اقدام خواهد نمود.

تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

وظایف مدیر تصفیه پس از تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه

زمانی که کار تعیین مدیر تصفیه به طرح دعوی درخواست تعیین مدیر تصفیه از دادگاه می انجامد، دادگاه، اداره کل تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه، که دارای ادارات تصفیه و ورشکستگی در همه استانها، می باشد را به عنوان مدیر تصفیه، تعیین می نماید. از زمان قطعیت و قابل اجرا بودن حکم دادگاه درباره ورشکستگی، نسخه ای از حکم قطعی دادگاه، جهت اجرای حکم ورشکستگی و انجام وظایف مدیر تصفیه، به اداره ورشکستگی و تصفیه قوه قضاییه ارسال می شود. تعیین مدیر تصفیه، و یکی از شعب اداره ورشکستگی و تصفیه قوه قضاییه، آغاز روند اجرایی شدن حکم انحلال و تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه و یا حکم ورشکستگی و تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه می باشد. اهم وظایف مدیر تصفیه به شرح زیر است:

 • انجام عملیات تصفیه شرکت منحل شده و یا ورشکسته به حکم دادگاه و یا تعیین مدیر تصفیه توسط مدیران شرکت شامل:
 • وصول مطالبات شرکت از اشخاص، با حق طرح دعوی مطالبه وجه از طریق محاکم قضایی.
 • فروش اموال شرکت و دریافت نقدینگی حاصل از فروش اموال شرکت.
 • پرداخت هرگونه دین متعلقه به شرکت با ترجیح دیون ممتاز.
 • تقسیم اموال و داراییهای شرکت در صورت مازاد بودن بر بدهی های شرکت، بین سهامداران.
 • دعوت مجامع شرکت
 • دعوت از مجمع عمومی در دوره تصفیه شرکت توسط مدیر تصفیه و در صورت استنکاف مدیر تصفیه از دعوت مجمع عمومی، با درخواست ذینفع، دادگاه حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد.
 • اطلاع رسانی به سهامداران، مدیر یا مدیران تصفیه پس از تعیین مدیر تصفیه توسط دادگاه یا مدیران شرکت، موظفند تا پایان ختم تصفیه، همه ساله مجمع عمومی سهامداران را دعوت نموده و حساب سود و زیان شرکت را طرح نمایند.
 • رعایت الزامات قانونی، مدیر یا مدیران تصفیه، موظفند همه ساله مجمع عمومی عادی را تشکیل داده و تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند. در صورتی که این مجمع تشکیل شود ولی تصمیمی اتخاذ ننماید، این موضوع باید در گزارش مدیر تصفیه قید شود. تمامی شرایط قانونی دعوت سهامداران وآگهی های مربوطه باید انجام پذیرد.
 • اعلام ختم تصفیه به مراجع قانونی، مدیر یا مدیران تصفیه، یا اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه، مکلفند حداکثر یکماه پس از ختم تصفیه امور ورشکستگی یا انحلال شرکت، مراتب را به روزنامه رسمی و دادگاهی که تعیین مدیر تصفیه به عهده وی بود، اعلام نمایند.

مدارک لازم جهت طرح دعوی تعیین مدیر تصفیه

 • مدارک هویتی از قبیل کارت ملی و شناسنامه.
 • مدرک ثابت کننده سمت متقاضی تعیین مدیر تصفیه.
 • دادنامه دادگاه مبنی بر انحلال شرکت و یا صدور حکم ورشکستگی.
 • هر مستند دیگری که طبق قانون لازم باشد.

دادخواست تعیین مدیر تصفیه در تهران و مراکز استانها به دفاتر خدمات قضایی تقدیم می شود. در سایر شهرها، دادخواست تعیین مدیر تصفیه به دفتر کل دادگستری تقدیم می شود. دادگاه پس از احراز شرایط صحت درخواست، نسبت به تعیین مدیر تصفیه برای شرکت منحل شده و یا ورشکسته اقدام خواهد نمود. مدیر یا مدیران تصفیه موظفند به همراه نام شرکت، شرکت در حال تصفیه را نیز قید نمایند و از نام قبلی شرکت و نشانی قبلی شرکت استفاده نمایند. در صورت عدم درج عبارت در حال تصفیه در تمامی اوراق و آگهی های منتشره توسط مدیر تصفیه، مسوولیت جبران هرگونه خسارتی به اشخاص ثالث به عهده مدیر تصفیه می باشد.

تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تعیین مدیر تصفیه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *