الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

الزام به ثبت اختراع

الزام به ثبت اختراع یکی از دعاوی حقوقی است. مالکیت شخص، نسبت به اموال خود و اختیار تصرفی که به موجب قانون برای او فرض می گردد، موجب می شود که با حمایت قانونی از مالک عین، بتواند از حقوق و مزایای مورد نظر خود بهره مند گردد و اینها به دلیل این می باشد که قانونا مالکیت فرد در مورد عین مورد نظر را به رسمیت می شناسد و از کلیه حقوق ناشی از آن هم حمایت می کند.

با توسیع مفهوم مالکیت، نسبت به اموال و حقوق مالی، مصداق اموالی که می تواند موضوع مالکیت و اعمال تصرف قرار گیرد،گسترش گرفته است. این توسعه، شامل اموالی می شود که در عالم اعتباری خود دارای موجودیت می باشد ولی در عالم مادی، دارای موجودیت و عین ملموس و محسوسی نیستند ولی قانون، به اعتبار مالکین آنها و ارزش این اموال، آنها رو موجود می شناسد و به همین خاطر از مالکیت آنها به عنوان مالکیت معنوی نام برده می شود.

مالکیت معنوی، شامل مواردی می شود که افراد با توجه به فکر، نبوغ خلاقیت و علم  و طرح خود صنعت و یا وسیله ای را که قبلا هیچ گونه سبقی نداشته است را تولید می کنند که تمام حقوق ناشی از این مال و علم و طرح، متعلق شخص مبدع قرار می گیرد که مورد حمایت قانون گذار می باشد. اشخاصی که با علم و دانش خود طرح و یا وسیله ای را اختراع می کنند، برای اینکه بتوانند از حقوق و مزایای مرتبط با اختراع خود استفاده کنند، باید اختراع آنان به ثبت برسد که هم مالکیت معنوی حق اختراع متعلق به او باشد و هم بتواند از مزایای این حق استفاده کند.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی الزام به ثبت گواهینامه اختراع که توسط موسسه ی حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان تحت سر پرستی جناب آقای دکتر محمد رضا مهری منتشر می شود،پرداخته می شود.

– موارد مشمول موضوع اختراع و الزام به ثبت اختراع، چیست؟

– در چه مواردی اختراع قابل ثبت است و در چه مواردی دادخواست الزام به ثبت اختراع تقدیم می شود؟

– طرق قانونی برای درخواست ثبت اختراع و الزام به ثبت اختراع چیست؟

– اقدام تامینی برای درخواست ثبت و صدور گواهینامه اختراع و الزام به ثبت اختراع، چیست؟

– موارد الزام به ثبت اختراع چیست؟

– آثار ثبت اختراع چیست و الزام به ثبت اختراع چگونه انجام می شود؟

موارد مشمول موضوع اختراع

مال و یا محصولی که در نتیجه فکر و علم و نبوغ شخصی که آن را ایجاد کرده است، حاصل می شود، در صورتی اختراع نامیده می شود که برای اولین بار فرآیند خاصی را ایجاد کرده باشد که قبلا ایجاد نشده باشد و مشکلی را در زمینه حرفه یا صنعتی حل کند. به این جهت چون اختراعات تحت مالکیت افراد سازنده ی آن می باشد به همین خاطر قانون برای اختراعاتی موضوع مالکیت را قرار می دهد و گواهینامه اختراع صادر می کند که موضوع اختراع در حیطه و چارچوب موارد قانونی باشد و موارد زیر را شامل نمی شود:

– کشفیات‌، نظریه‌های علمی‌، روشهای ریاضی و آثار هنری‌

– طرح‌ها و قواعد یا روشهای انجام کار تجاری و سایر فعالیتهای ذهنی و اجتماعی‌

– روشهای تشخیص و معالجه بیماریهای انسان یا حیوان‌

– منابع ژنتیک و اجزاء ژنتیک تشکیل دهنده آن‌ها و همچنین فرآیندهای بیولوژیک تولید آن‌ها

– آنچه قبلاً در فنون و صنایع پیش‌بینی شده باشد

– اختراعاتی که بهره‌برداری از آن‌ها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق‌حسنه باشد.

اختراع قابل ثبت

بعد از تولید محصول و فرآیند اختراع، برای اینکه مالک بتواند از مزایا و حقوق مختص به اختراع استفاده نماید، باید با مواردی که قانون تعریف کرده است،منطبق باشد،به این صورت که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد و در واقع از جهتی ابتکار نو به حساب می آید که در صنعت قبلی وجود نداشته باشد و از این جهت صنعتی می باشد که در جهت انجام فعالیتهای صنعتی قابل انتفاع باشد و در رشته ای از فعالیتها و خدمات قابل استفاده باشد.

الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

طرق قانونی برای درخواست ثبت گواهینامه اختراع

بعد از ساخت اختراع، برای تعلق مالکیت آن به سازنده اختراع، شرایطی پیش بینی شده است که در صورت رعایت این شرایط، گواهینامه ای مبنی بر ثبت اختراع صادر می شود که این گواهینامه، سندی است که اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌کند و دارنده آن می‌تواند از حقوق انحصاری بهره‌مند شود؛ چراکه قانون، مزایا را برای مالک آن می شناسد و نه برای شخص دیگری که مالک نمی باشد.

مالک و مخترع برای ثبت مالکیت و صدور سند، باید شرایطی را فراهم نماید که به شرح ذیل می باشد:

– باید تقاضا نامه ای را در قالب اظهارنامه برای اداره مالکیت صنعتی ارسال کند که در اظهار نامه باید موضوعی را که حمایت آن درخواست می شود را تعیین کرده و همچنین طرحی که توصیف کننده ی اختراع می باشد را به صورت گویا و قابل درک برای افراد عادی همراه با امضا وتاریخ درخواست، قید کند.

– سمت قانونی درخواست کننده ی ثبت و صدور گواهینامه اختراع حتما درج گردد.

– از جمله اقداماتی که باید برای ثبت انجام شود به این نحو می باشد که بنا به درخواست اداره مالکیت صنعتی‌، متقاضی باید شماره و تاریخ اظهارنامه اختراعی را که در خارج تسلیم کرده و مربوط به اختراع مذکور در اظهارنامه تسلیم شده به اداره مالکیت صنعتی است‌، ارائه دهد

اقدام تامینی برای درخواست الزام به ثبت اختراع

در صورتی که مخترع، برای ثبت اقدام می کند و این تقاضا را برای اداره مالکیت صنعتی ارسال می کند، ممکن است که اشخاصی همزمان با متقاضی ثبت، درخواست ثبت همان مال موضوع ثبت را(به صورت جداگانه) هم داشته باشند که در این صورت تعارض در مالکیت نسبت به مورد اختراع پیش خواهد آمد، در این صورت، اقدام تامینی که متقاضی ثبت می تواند،انجام دهد، با ارسال اطلاعیه ای مبنی بر حق تقدم خود در اختراع، درخواست حق تقدم را تسلیم نماید که اداره مالکیت صنعتی از متقاضی می‌خواهد ظرف مدت معین‌، رونوشت اظهارنامه‌ای را ارائه دهد که توسط مرجع ثبت اظهارنامه‌ای که مبنای حق تقدم است‌، گواهی شده باشد.

در این صورت، هر کدام از متقاضیان ثبت نسبت به موضوع اختراع، اظهار نامه ای را که از جهت تاریخ مقدم بر تاریخ سایر اظهار نامه ارسال نمایند و یا بتوانند تقدم زمانی و تاریخ را در ارسال اظهار نامه اثبات نمایند و در صورتی که اظهارنامه مذکور مسترد یا رد نگردیده یا مسکوت گذاشته نشده باشد،در این صورت تقاضای ثبت متقاضی متقدم پذیرفته خواهد شد.

الزام به ثبت اختراع

بعد از ارسال و دریافت اظهار نامه توسط اداره مالکیت صنعتی، مرجع ثبت در صورتی که شخص از جهات قانونی تمام شروط لازم برای ثبت اختراع را داشته باشد و یا در صورت تعدد متقاضی در ارسال اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی، برای ثبت دارای تاریخ مقدمی باشد، درخواست او را ثبت می کند و به آن ترتیب اثر داده می دهد و اداره مالکیت صنعتی اقدام به صدور گواهینامه اختراع می کند.در صورتی که شرایط مذکور را نداشته باشد و یا به هر دلیل دیگری، اقدام به رد تقاضای ثبت کند، در این صورت این تقاضا قابل اعتراض در کمیسون ماده ۱۷۰ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری در مدت ۳۰ از طریق مرجع ثبت می باشد.(۵۹ آیین نامه ی اجرایی قانون ثبت اختراعات‌، طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری).در صورتی که کمیسیون دلایل متقاضی را موجه برای ثبت و ممکن دانست، برای اجرای ثبت گواهینامه اقدام می کند و مرجع ثبت ملزم به ثبت می باشد.

آثار ثبت اختراع

پس از اینکه متقاضی ثبت درخواست خود را به اداره مالکیت صنعتی تقدیم می دارد،مرجع مذکور با بررسی شرایط متقاضی و اقدامات وی، اقدام به ثبت می نماید که در این صورت،یک آگهی را مبنی بر ثبت اختراع منتشر و همچنین گواهینامه اختراع صادر می کند. رونوشت گواهینامه ثبت اختراع را بایگانی و پس از دریافت هزینه مقرر، اصل آن را به متقاضی تسلیم می کند.

الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

الزام به ثبت اختراع | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *