اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، قابل طرح در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می باشد. صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، در قانون شوراهای حل اختلاف احصا نشده است. طرفین برای انجام بعضی از امور مالی خود باید مواردی رعایت کنند که می تواند در زمینه ی انجام مراحل و تشریفات اداری و حقوقی باشد. بعضی از مراجع حقوقی، که افراد برای انجام امور حقوقی خود اقدام می کنند، صلاحیت رسیدگی به اختلافات و منازعات اشخاص را دارند تا بتوانند، اختلافات آنها را به نحو احسن، حل و فصل نمایند. در این صورت، فقط این مراجع قضایی صالح به حل اختلاف و صدور رای هستند و باید در این امور مداخله نمایند.گاهی اوقات هم در بعضی از امور حقوقی در آن طرف دیگر دعوا وجود ندارد و برای انجام بعضی امور، که حسبی هستند، صالح به رسیدگی می باشند و باید تصمیم گیری نمایند.

بعضی از مراجع قضایی دولتی غیر دادگستری هستند و در بعضی از امور حقوقی، صلاحیت رسیدگی دارند و به همین خاطر در امور حسبی و اموری که فقط در مورد انجام برخی مسایل در مورد اموال افراد می باشد، تصمیم گیری می نمایند. تصمیمات این مراجع می تواند در صورتی که مورد رضایت اشخاص ارجاع دهنده به آن نباشد در مرجع بالاتر مورد اعتراض قرار بگیرد و این مراجع غالبا دادگاه ها هستند. دفتر وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در این مقاله، به بررسی رویه ی قانونی اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، پرداخته و نتایج آن برای مطالعه در وب سایت گروه وکلای مهر، منتشر می شود.

سوالات درباره اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

  • واحد افراز ثبتی چیست؟
  • تقسیم مال مشاع چگونه انجام می شود و تفاوت افراز ملک با تقسیم مال مشاع چیست؟
  • شرایط تقسیم توسط اواحد افراز اداره ثبت چیست؟
  • اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، چگونه انجام می شود؟
  • در صورت قبول و یا رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز، به چه نحو عمل می شود؟
  • چگونه می توان با دفتر وکالت دکتر مهری در تهران، به صورت آنلاین مشاوره حقوقی داشته باشیم؟

واحد افراز ثبتی

اداره ی ثبت اسناد و املاک کشور، نهاد و مرجعی است که در حوزه ی هر شهرستان در امور مختلف حقوقی جهت انجام تشریفات اداری برای انجام امور حقوقی که لازم الرعایه می باشد، فعالیت می کند و صلاحیت رسیدگی دارد. برای انجام این فعالیتها، واحدهایی وجود دارد که هر کدام، این سازمان را در جهت انجام بهتر وظایف خود راهنمایی می کند. یکی از این مراجع، واحد افراز ثبتی است که این مرجع در جهت انجام یکی از امور شایع و مهم امور حسبی فعالیت می کند. تقسیم ملک مشاعی که مالکین آن درخواست تقسیم آن را داشته باشند به این مرجع تقدیم می شود تا بر حسب امر، اقدام به انجام و رسیدگی به درخواست نماید.

در این صورت پس از وصول درخواست به واحد افراز ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک، برای این عمل، تشریفاتی را در نظر می گیرد که در بدو امر، کارشناسی را برای بررسی ملک مشاع ارجاع می دهد تا در صورت تایید نظر کارشناس مبنی بر قابل تقسیم بودن ملک، دستور تقسیم و تفکیک ملک را بدهد.

تقسیم مال مشاع

واحد افراز ثبتی اداره ثبت، در صورتی صلاحیت به افراز دارد که ملک، مال غیر منقول و مشاعی باشد و مالکین آن درخواست افراز آن نمایند. این مرجع، تنها مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم و افراز ملک مشاع از جمله زمین مشاعی می باشد. در این مورد، دادگاه و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارند. با توجه به اینکه مرجع واحد افراز ثبتی یکی از واحدهای اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد، در نتیجه، ملک مشاعی جهت تقسیم باید دارای سند مالکیت رسمی برای مالکین مشاع باشد و یا اینکه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد تا مرجع واحد افراز ثبتی اداره ثبت، صالح به تقسیم باشد.

درخواست تقسیم مال مشاعی، از جانب هر یک از شرکا مطرح شود، یک درخواست غیرمالی است و در صورتی که در مالکیت ملک مشاع تعارض و اختلافی باشد، دادخواست مزبور، مالی می شود که مستلزم پرداخت هزینه ی دادرسی بر اساس قیمت منطقه ای ملک مشاعی می باشد.

شرایط تقسیم ملک مشاع توسط واحد افراز ثبتی

برای اینکه تقسیم ملک مشاعی توسط واحد افراز ثبتی انجام پذیرد، شرایطی لازم و ضروری می باشد که به شرح ذیل است:

– مال مورد تقسیم، غیرمنقول باشد که شامل زمین و یا خانه باشد.

– ملک و مال غیرمنقول، مشاع باشد.

– جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و یا سند رسمی مالکیت داشته باشد.

– مالکیت آن متعارض نباش، چرا که در صورت اختلاف در مالکیت، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود.

– بین شرکای ملک مشاع شریکی که محجور بوده و حکم حجر او صادر شده نباشد، در این صورت دادگاه صالح خواهد بود.

– برای ملک مشاعی که درخواست تقسیم آن به واحد افراز ثبتی داده شده است، سند مالکیت معارض صادر نشده باشد.

– ملک قابل تقسیم باشد و انجام تقسیم، به ضرر شرکا و غیر نباشد.

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز

در صورت حصول شرایط لازم برای اقدام مرجع واحد افراز ثبتی، جهت تقسیم ملک مشاع و کارشناسی که برای ارزیابی ملک و قابل تقسیم بودن آن ارجاع می شود، تصمیم و دستور تقسیم و تفکیک ملک مشاعی توسط واحد افراز ثبتی داده می شود. تصمیم مسوول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه ‌شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند.

در صورتی که تصمیم واحد افراز ثبتی به دلیل عدم وجود شرایط به جهت تقسیم، مبنی بر رد درخواست تقسیم باشد،‌ از تصمیم واحد افراز ثبتی، می توان به دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مشاعی، اعتراض کرد و دادگاه به اعتراض مورد نظر رسیدگی می کند. تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز ملک مشاعی، قطعی و غیرقابل تجدید نظر می باشد.

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

قبول و یا رد اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز ملک مشاعی

در صورتی که دادگاه صالح به رسیدگی در مورد اعتراض به تصمیم واحد افراز ثبتی، تصمیم واحد افراز ثبتی را قبول نماید و تایید کند، در این صورت به دلیل اینکه این تصمیم دادگاه لازم الاجرا و قطعی می باشد، امکان تجدید نظر نخواهد بود و در نتیجه ملک مورد درخواست، قابل تقسیم توسط واحد افراز ثبتی نخواهد بود و مالکین مشاع می توانند جهت تقسیم ملک مشاع، درخواست فروش مال مزبور را به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ارایه نمایند. به همین دلیل، این درخواست از جانب هر یک از شرکا مطرح خواهد شد و دادگاه اقدام به صدور دستور فروش مال خواهد نمود و وجه حاصل از فروش ملک، طبق نظر کارشناس و دستور دادگاه، بین شرکا تقسیم خواهد شد.

در صورتی که تصمیم واحد افراز ثبتی مورد تایید و پذیرش دادگاه واقع نشود، در این صورت، دادگاه تصمیم واحد افراز ثبتی را رد خواهد نمود و در این مورد، تقسیم و تفکیک ملک انجام می شود. برای هر یک مالکین مشاع، سند مالکیت مفروز صادر می نماید.

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *