اعتراض به تصمیم واحد ثبتی در افراز | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعاده اعتبار ورشکسته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعاده اعتبار ورشکسته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعاده اعتبار ورشکسته

اعاده اعتبار ورشکسته، می تواند در همه انواع ورشکستگی ها، و فقط درباره تاجر ورشکسته، مطرح شود. بدیهی است اعاده اعتبار ورشکسته که در قانون تجارت به عنوان تاجر معرفی نشده است و ترتیبات ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر، درباره وی اجرا نشده باشد، مصداق ندارد. به هر روی، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب، اعتبار تاجر را با چالش روبرو ساخته و وی را در معرض مرگ مدنی قرار خواهد داد. تنها با اعاده اعتبار ورشکسته است، که وی می تواند به حیات اجتماعی اقتصادی روزمره خود بازگردد. اما، شرایطی در قانون تجارت برای درخواست اعاده اعتبار و طرح دعوی اعاده اعتبار ورشکسته قرار داده شده است که طرح دعوی اعاده اعتبار ورشکسته را، به موضوعی تخصصی در حوزه حقوق تجارت مبدل می نماید. علاوه بر آن، باید دانست که صدور حکم اعاده اعتبار ورشکسته توسط دادگاه، پایان راه تاجر ورشکسته نیست و اعاده اعتبار ورشکسته به صورت واقعی، در بین تجار و جامعه رقم می خورد. مشاورین حقوقی موسسه حقوقی مهر پارسیان، با تحقیق درباره شرایط طرح دعوی اعاده اعتبار ورشکسته، راهی فراروی عزیزان، برای طرح این دعوا قرارخواهند داد.

سوالات متداول درباره اعاده اعتبار ورشکسته

اعاده اعتبار ورشکسته به تقصیر با ورشکسته به تقلب چه تفاوت هایی دارند؟

آیا با صدور حکم اعاده اعتبار ورشکسته، امکان بازگشت کامل اعتبار ورشکسته وجود دارد؟

درصورت وجود طلبکارغایب در بین غرماء، تکلیف صدور حکم اعاده اعتبار ورشکسته چیست؟

وکیل متخصص اعاده اعتبار ورشکسته کیست؟ وکیل امور تجاری چه ویژگیهایی دارد؟

با موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، جهت آگاهی از شرایط اعاده اعتبار ورشکسته همراه باشید و ما را به عزیزانتان معرفی فرمایید.

انواع اعاده اعتبار ورشکسته

 • اعاده اعتبار واقعی ورشکسته، در این حالت، تاجر ورشکسته، با پرداخت تمامی بدهی هایی که در نتیجه صدور حکم ورشکستگی، به پرداخت آنها، محکوم شده است و تحمل کیفر معین شده در حکم کیفری ورشکستگی به تقلب و یا ورشکستگی به تقصیر، و یا داشتن قرارداد ارفاقی، از دادگاه عمومی، صدور حکم اعاده اعتبار ورشکسته را تقاضا می نماید. در این حالت با احراز رعایت موارد مندرج در حکم ورشکستگس تاجر، در مدت توقف، حکم با اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به صورت واقعی صادر می شود و تاجر، می تواند فعالیت تجاری خود را از سر گیرد.
 • اعاده اعتبار قانونی، برای ارتکاب هر جرمی و یا هر محکومیت کیفری، مرور زمانی تعیین شده است که پس از گذشت زمان مقرر در قانون، دیگر محکومیت ها و محرومیت هایی که بر اثر حکم دادگاه برای فرد تعیین شده است، بی اعتبار می شود و شخص می تواند اعاده اعتبار نماید. در صورت گذشتن ۵ سال از زمان اعلام ورشکستگی، اثبات صحت عمل تاجر ورشکسته در این مدت و تا زمان صدور حکم اعاده اعتبار ورشکسته، جلب رضایت طلبکاران نسبت به درخواست اعاده اعتبار تقدیمی به دادگاه صالح و داشتن قرارداد ارفاقی، تاجر ورشکسته، می تواند دادخواست اعاده اعتبار را به دادگاه حقوقی تقدیم نماید. داشتن شرایط قانونی بالا، برای تقدیم دادخواست اعاده اعتبار ورشکسته، توسط تاجر ورشکسته الزامی است.

در لایحه جدید قانون تجارت که هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، اعاده اعتبار ورشکسته، فقط به تاجری که شخص حقیقی است اختصاص یافته، و اشخاص حقوقی مشمول قانون تجارت نمی توانند از حکم اعاده اعتبار ورشکسته استفاد نمایند. همچمنین انواع دیگری از اعاده اعتبار ورشکسته، مانند اعاده اعتبار قهری، و شرایط اعاده اعتبار تاجر ورشکسته به تقلب، بیان شده است که با توجه به امکان تغییر درهنگام بررسی در مجلس، به بیان جزییات آن نمی پردازیم.

مدارک لازم جهت طرح دعوای اعاده اعتبار ورشکسته

 • رونوشت خوانا و تایید شده حکم ورشکستگی.
 • رونوشت خوانا و تایید شده قرارداد ارفاقی.
 • رونوشت خوانا از اسناد ثابت کننده پرداخت دیون و عمل به وظایف قانونی در طول مدت ورشکستگی.
 • مدارک شناسایی مانند کارت ملی.
 • دادخواست تنظیم شده جهت دعوی اعاده اعتبار ورشکسته.
 • درخواست استعلام از مراجع ذیربط و استماع شهادت شهود.
 • شماره پرونده صدور حکم ورشکستگی که معمولا در دادنامه موجود است.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار ورشکسته

دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعاده اعتبار ورشکسته را نیز دارد. تاجر ورشکسته یا وکیل وی، در تهران و مراکز استانها، دادخواست اعاده اعتبار ورشکسته را به دفاتر خدمات قضایی، و در سایر شهرستانها، دادخواست اعاده اعتبار ورشکسته را به دادگاه عمومی تقدیم خواهند نمود.

اعاده اعتبار ورشکسته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعاده اعتبار ورشکسته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

مراحل رسیدگی به دادخواست اعاده اعتبار ورشکسته

پس از وصول دادخواست به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به اعاده اعتبار ورشکسته، دعوای مطرح شده توسط تاجر ورشکسته، به مدت یکماه، در روزنامه آگهی می شود تا هر کدام از طلبکاران که به درخواست اعاده اعتبار تاجر ورشکسته معترض باشند، با طرح دعوی ورود ثالث، به درخواست وی اعتراض نمایند. در صورتی که ظرف یکماه اعتراضی واصل نشد، و دادگاه شرایط اعاده اعتبار ورشکسته را احراز نمود، اقدام به صدور حکم مبنی بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته صادر خواهد نمود. این حکم در هر صورت قابل اعتراض توسط طلبکاران و دادستان می باشد. در صورت رد دادخواست اعاده اعتبار ورشکسته، این قرار نیز قابل اعتراض از سوی خواهان و وکیل وی می باشد. در صورت رد قطعی درخواست اعاده اعتبار ورشکسته، درخواست مجدد، قبل از شش ماه از تاریخ قطعیت حکم رد اعاده اعتبار ورشکسته، امکان پذیر نیست.

نکات مهم در دعوی اعاده اعتبار ورشکسته

 • درخواست خسارت تاخیر تادیه از سوی طلبکاران تاجر ورشکسته، بیش از ۷ درصد در سال و تا پنج سال قابل پذیرش است و بیش از ۷ درصد، پذیرفته نمی شود.
 • اگر در بین طلبکاران متقاضی صدور حکم اعاده اعتبار ورشکسته، غایبی وجود داشته باشد و یا یکی از طلبکاران از دریافت وجه استنکاف نماید، با اجازه دادستان، وجه در صندوق عدلیه، واریز و توقیف شده و سپس به درخواست اعاده اعتبار ورشکسته رسیدگی می شود.
 • شریک ضامن در شرکت های تضامنی که قرارداد ارفاقی مخصوصی هم داشته باشد، در صورت درخواست اعاده اعتبار ورشکسته از دادگاه، لازم است تمامی بدهی های شرکت را نیز پرداخت کرده باشد و سپس اقدام به طرح دعوی اعاده اعتبار ورشکسته اقدام نماید.

اعاده اعتبار ورشکسته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اعاده اعتبار ورشکسته | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *