نمونه دادخواست مطالبه وجه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

ازدواج ایرانیان مقیم خارج از کشور، با افراد هم وطن، مانند ازدواج ایرانیان در داخل کشور می باشد. از نظر رعایت محرمات ازدواج و سایر قوانین، ایرانیان در هر جای دنیا باشند، در صورتی که تمایل به ازدواج بر اساس قوانین ایران داشته باشند، ملزم به رعایت همه شرایط صحی برای ازدواج هستند. طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز، می تواند بر اساس قوانین ایران و قانون حمایت خانواده ایران و با رعایت شرایط و قوانین ایران، صورت گیرد. ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، در صورت رعایت شرایط قانونی ایران، قابل ثبت در سفارتخانه های ایران و یا ترتیب اثر در دادگاههای خانواده ایران می باشد. ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، در صورتی که با ملیت های خارجی باشد، می تواند بر اساس قوانین ایران و یا کشوری باشد که ساکن آن هستند. در هر صورت هر ایرانی در هر جای دنیا، مورد حمایت قانون ایران و حاکمیت ایران قرار دارد. اما ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه و ازدواج کارمندان وزارت خارجه ایران، اعم از زن یا مرد، تابع شرایط و قوانین خاص و ممنوع می باشد. گروه مشاورین حقوقی خانواده موسسه حقوقی و داوری طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره بهترین وکیل خانواده در ایران و تهران، شرایط و موانع ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور را مورد بررسی دقیق حقوقی قرار داده که نتیجه آن برای شما عزیزان منتشر می شود.

  • ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، چگونه انجام می شود و مراحل ثبت آن چیست؟
  • آیا حکم صادره از دادگاههای خارجی، قابل تنفیذ و اجرا در ایران است؟
  • تنفیذ حکم طلاق دادگاه خارجی، چگونه در ایران طرح می شود؟
  • آیا امکان انتخاب وکیل پایه یک دادگستری جهت ثبت ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، وجود دارد؟
  • هزینه های انتخاب وکیل جهت تنفیذ حکم طلاق دادگاههای خارج از کشور و اجرای صیغه طلاق، چه تفاوتی با پرونده های داخلی دارد؟
  • وکیل متخصص خانواده و دعاوی ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور چگونه انتخاب می شود؟
  • برای مطالبه مهریه از سوی ایرانیان خارج از کشور چه مراحلی باید طی شود؟

جهت آگاهی از شرایط ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور و انتخاب وکیل متخصص ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، این نوشته را تا انتها دنبال کنید.

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

ازدواج ایرانیان خارج از کشور

اگر دو شهروند ایرانی، تمایل به ازدواج در خارج از کشور داشته باشند، می توانند در یکی از مراکز اسلامی خارج از کشور، عقد ازدواج شرعی خود را ثبت نموده و سپس از طریق کنسولگری یا سفارت ایران در آن کشور درخواست ثبت رسمی ازدواج خود را ارایه نمایند و یا به یکی از اقوام یا وکیل پایه یک دادگستری از طریق سفارت ایران، وکالت جهت ثبت ازدواج و صدور سند رسمی ازدواج در یکی از دفاتر ازدواج ایران اعطا نمایند. ازدواج اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور با اتباع بیگانه نیز طبق قوانین جمهوری اسلانمی ایران قابل ثبت است. اما ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه، نیازمند اخذ اجازه مخصوص از وزرات کشور ایران می باشد که امکان اقدام به همان طریق قبلی وجود دارد. ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه ایران با اتباع خارجی و یا کسانی که قبلا به واسطه ازدواج با ایرانیان به تابعیت ایران دست یافته اند، مطلقا ممنوع است. و در صورت تخلف از این ممنوعیت و ازدواج با اتباع بیگانه، از ادامه خدمت در وزارت خارجه ممنوع خواهند بود.

طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور

اتباع ایرانی که مقیم خارج از کشور، می باشند، تابع قوانین ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، هستند و می توانند جهت انجام طلاق به یکی از طرق زیر عمل نمایند.

  • طرح دعوی طلاق ایرانیان خارج از کشور در کشور محل سکونت

امکان طرح دعوی طلاق و یا مطالبه مهریه و هر نوع اختلاف خانوادگی برای ایرانیان خارج از کشور در دادگاه محل اقامت، امکان پذیر است. اما اگر یکی از طرفین پرونده خواهان اجرای حکم طلاق دادگاه خارجی، درباره ایرانیان باشد، لازم است تا پرونده در دادگاه خانواده ایران مطرح شود و در صورت تنفیذ رای طلاق داداگاه خارجی توسط دادگاه خانواده ایران، حکم طلاق، قابلیت اجرایی دارد. در این حالت حکم طلاق دادگاه خارجی، گواهی اجرای صیغه طلاق شرعی و گواهی سفارت یا دفتر حافظ منافع ایران، برای طرح دعوی تنفیذ حکم طلاق دادگاه خارجی لازم است. دادگاه خانواده ایران پس از احراز شرایط، و تایید وزارت خارجه حکم طلاق را تنفیذ نموده و اجازه ثبت آن را در دفاتر طلاق و یا سفارت خارجی صادر می نماید.

  • طرح دعوی تنفیذ حکم طلاق دادگاه خارجی

در این حالت و پس از صدور حکم طلاق در دادگاه خارجی، و عدم اجرای آن توسط دفاتر شرعی، هر یک از زوجین، با انتخاب وکیل دادگستری در ایران نسبت به تقدیم دادخواست تنفیذ حکم طلاق دادگاه خارجی اقدام خواهد نمود. درصورتی که حکم طلاق از سوی دادگاه صالح و طبق احکام و قوانین ایران صادر شده باشد، به شرط رابطه متقابل قضایی ایران و آن کشور، حکم دادگاه تنفیذ، و اجازه اجرای صیغه طلاق  و ثبت آن صادر می شود. در صورت تعارض قوانین، دادگاه خانواده ایران حکم به رد دعوی طلاق صادر می نماید.

  • طرح دادخواست طلاق از سوی زوجه مقیم خارج در دادگاه ایران

در این حالت به صورت مستقل و با توجه به حکم طلاق صادره از کشور محل اقامت زوجه و از باب عسر و حرج، وکیل زوجه با مراجعه به دادگاه خانواده ایران، درخواست صدور حکم طلاق به دلیل عسر وحرج زوجه را مطرح می نماید که موافق قوانین ایران قابل رسیدگی می باشد.

انتخاب وکیل خانواده برای ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور، مانند ایرانیان داخل کشور، قابل اعطا وکالت، به وکیل پایه یک دادگستری می باشد. هر یک از طرفین، برای ازدواج و یا طرح دعوی طلاق، حضانت، مطالبه مهریه، ملاقات فرزند، ممنوع الخروج کردن فرزند، استرداد جهیزیه و هر نوع دعوی مربوط به خانواده، می توانند از خدمات وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایند. و تفاوتی در میزان دستمزد و حق الوکاله وکیل خانواده در پرونده هایی که از سوی هم وطنان خارج از کشور و داخل کشور اعطا می شود وجود ندارد. برای اعطا وکالت ثبت ازدواج و یا طرح پرونده طلاق، متقاضی می تواند با مراجعه به سفارت ایران در کشور محل اقامت خود و یا دفتر حافظ منافع ایران، مراجعه نماید. امکان اعطا وکالت به یکی از اقوام،  جهت عقد قرارداد با وکیل دادگستری در ایران با حق توکیل وجود دارد. کلیه مراحل ثبت ازدواج و یا طرح دادخواست طلاق توافقی یا ترافعی و ثبت طلاق در دفتر رسمی طلاق، توسط وکیل پایه یک دادگستری، وجود دارد و نیازی به حضور موکل درهیچ یک ازمراحل رسیدگی و ثبت طلاق وجود ندارد.

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

ازدواج و طلاق ایرانیان خارج از کشور | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *