ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال وکالت بلاعزل

دعوای ابطال وکالت بلاعزل، که این روزها، دست مایه ارتکاب بسیاری از جرایم شده است، قابل طرح در دادگاههای حقوقی می باشد. گاهی اوقات ممکن است وکالت بلاعزل طلاق و یا وکالت بلاعزل سند در رهن بانک جعل شده باشد که با استعلام از دفترخانه صادر کننده وکالت بلاعزل، قابل پیگیری و طرح شکایت جعل و استفاده از سند مجعول است. رویه محاکم قضایی در سالهای گذشته، اعطای وکالت بلاعزل در فروش ملک و اصطلاحا معامله وکالتی را پذیرفته است. اما این موضوع، از خطرات پیش روی معامله وکالتی و یا وکالت کلی فروش اموال نکاسته و همواره امکان سو استفاده هر دو طرف وجود دارد. اعطای وکالت بلاعزل سند در رهن بانک، بدون ذکر این موضوع می تواند خطر در مظان اتهام کلاهبرداری قرار گرفتن برای موکل را در پی داشته باشد. ابطال وکالت بلاعزل در مواردی که قصد و رضای موکل در اعطای وکالت بلاعزل نبوده و یا اثبات این موضوع که حق عزل وکیل طی عقد لازمی شرط نشده است، از عمده دلایل تقدیم دادخواست ابطال وکالت بلاعزل به شمار می رود. مشکلات موجود در تکلیف وکالت بلاعزل پس از فوت، وکالت بلاعزل سند در رهن بانک، معامله وکالتی و خطرات معامله وکالتی، راههای پیشگیری از سو استفاده از وکالت بلاعزل و در نهایت نحوه تنظیم دادخواست ابطال وکالت بلاعزل از نکات مندرج در ادامه این نوشتار است که دفتر حقوقی و وکالت دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و همکار گروه وکلای مهر و موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به تهیه آن همت گماشته است.

سوالات متداول درباره ابطال وکالت بلاعزل و دادخواست وکالت بلاعزل

 • وکالت بلاعزل چیست و در چه مواردی تنظیم می شود؟
 • تفویض وکالت بلاعزل چیست و راه ابطال وکالت بلاعزل چیست؟
 • تکلیف وکالت بلاعزل بعد از فوت یکی از طرف ها چیست؟
 • آیا می توان ابطال وکالت بلاعزل را پس از انتقال مورد وکالت مطرح نمود؟
 • معامله وکالتی چیست و چه خطراتی دارد؟
 • وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جهت دعوای ابطال وکالت بلاعزل چه ویژگیهایی دارد؟
 • مدارک لازم جهت طرح دعوای وکالت بلاعزل چیست و مرجع صالح به رسیدگی دعوای ابطال وکالت بلاعزل کدام دادگاه است؟

وکالت بلاعزل

وکالت، بر اساس قانون مدنی ایران، عقدی جایز است. یعنی هر زمان که موکل اراده نماید می تواند وکیل انتخابی خود را عزل نموده و یا با اقدام به موضوع وکالت، وکالت را از اعتبار بیندازد. حال اگر عدم عزل وکیل، ضمن عقد لازمی مانند بیع یا نکاح، شرط شده باشد و این موضوع در سند وکالت قید شود، موکل، امکان عزل وکیل را ندارد. در این حالت، اصطلاحا، وکالت بلاعزل است و موکل حق عزل وکیل را ندارد. در بعضی از اسناد وکالت بلاعزل، قید می شود که موکل حق عزل وکیل را تا زمان عمل به موضوع وکالت از خود سلب و ساقط می نماید. یا این که وکیل حق تفویض وکالت بلاعزل را دارد و یا تا مثلا ده سال حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط می نماید که خطرات معامله وکالتی در ادامه خواهد آمد. با توجه به اینکه اعطای وکالت و سند وکالت فقط در نفس وکالت موثر است، وکالت بلاعزل تغییری در ماهیت سند وکالت نداده و وکیلی که عدم عزل وی شرط شده است، به قایم مقامی از موکل، اقدام به تنظیم سند یا قرارداد می نماید.

ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

تکلیف وکالت بلاعزل در صورت فوت

همان گونه که عرض شد، وکالت بلاعزل هیچ تفاوتی با وکالت دارای حق عزل ندارد. فوت وکیل یا موکل از مواردی است که باعث ابطال وکالت می شود. در صورت فوت وکیل یا موکل، ابطال وکالت بلاعزل، خود بخود صورت گرفته و نیازی به طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل در محاکم قضایی نیست.

معامله وکالتی چیست؟

گاهی طرفین معامله، به دلیل آماده نبودن سند مالکیت و یا عدم فراهم آوردن موجبات انتقال سند رسمی، اقدام به انجام معامله وکالتی می نمایند. یعنی به جای حضور در دفتر اسناد رسمی، جهت انتقال قطعی موضوع معامله، اقدام به تنظیم سند وکالت بلاعزل می نمایند تا پس از تحقق شرایط، نسبت به انتقال رسمی اقدام نمایند. گاهی نیز مالک، صرفا نسبت به اعطای وکالت به شخصی اقدام می کند تا از طرف او، نسبت به عقد قرارداد و تحویل وجوه حاصله به موکل اقدام نماید. در قانون مدنی ایران، نیت و قصد در معامله و جهت معامله اهمیت به سزایی دارد.

خطرات معامله وکالتی

 • فروش مورد معامله توسط خود موکل، در صورتی که معامله ای انجام داده اید که امکان انتقال رسمی در دفتر اسناد رسمی را به هر دلیلی ندارد، حتما قراردادی نیز منعقد نمایید و لازم است جهت عدم انکار طرفین، دو شاهد نیز ذیل قرارداد را امضا نمایند. اخذ اثر انگشت از طرفین و رسید وجوه پرداختی و شماره چکها و تاریخ آنها نیز از اقدامات دیگر است. در غیر این صورت، موکل می تواند راسا نسبت به فروش مجدد موضوع معامله به غیر اقدام نماید و اثبات انجام معامله بسیار سخت خواهد بود.
 • انقضا مدت وکالت بلاعزل، در معاملاتی که با تنظیم سند وکالت بلاعزل منعقد می نمایید، دقت فرمایید که اقدام جهت انجام موضوع وکالت به زمان مقید نشده باشد. چرا که با انقضا زمان، وکالت بلاعزل بی اثر شده و امکان سو استفاده وجود دارد.
 • ضم امین و ضم وکیل به وکیل در معامله وکالتی، حق عزل وکیل، ضم امین، ضم وکیل و عمل به موضوع وکالت در مواردی که وکالت بلاعزل به عنوان معامله تنظیم می شود از ضروریات است. به این نکات توجه فرمایید.
 • ادعای عدم انجام معامله و اعطای وکالت بلاعزل، ممکن است موکل، بعدها ادعای عدم انجام معامله نموده و نسبت به طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل اقدام نماید. در این گونه موارد، نسبت به تنظیم صورتجلسه و یا مبایعه نامه اقدام فرمایید. تنظیم مبایعه نامه در دفاتر رسمی بهتر است.

راههای ابطال وکالت بلاعزل

 1. استعفای وکیل از وکالت بلاعزل

در صورتی که وکیل در وکالت بلاعزل با حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی از موضوع وکالت بلاعزل استعفا نماید، وکالت  بلاعزل ابطال شده و بی اثر می شود.

 1. طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل در دادگاه

گاهی شخصی که وکالت بلاعزل داده است، مدعی می شود که اصولا عقد لازمی بین طرفین منعقد نشده است تا وی عدم عزل وکیل را بر اساس شرط ضمن عقد، پذیرفته باشد. این ادعا با بررسی مدارک و مستندات، شهادت شهود و یا اقرار خوانده قابل اثبات است. در این گونه موارد لازم است تا با مراجعه به دادگاه حقوقی، نسبت به طرح دعوای ابطال وکالت بلاعزل، اقدام نماییم.

مدارک لازم جهت دادخواست ابطال وکالت بلاعزل

وکالت نامه ای که ابطال آن مورد درخواست است.

مدارک شناسایی مانند کارت ملی یا شناسنامه.

استشهادیه و گواهی شهود.

هر مدرکی که با موضوع ارتباط دارد.

ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال وکالت بلاعزل | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *