ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، توسط هر کدام از اعضای ذینفع تقدیم می شود. هرگاه افرادی که به صورت جمعی با یکدیگر توافق می کنند که برای انجام هدف خاصی که غالبا هدف تجارتی می باشد، اقدام به تشکیل شرکت نمایند و به همین جهت با توافق یکدیگر، قرارداد شراکت منعقد می کنند. به موجب قرارداد مشارکتی که این اشخاص دارند، هر کدام بر اساس سهمی به عنوان آورده برای شرکت فراهم می کنند و آن را سرمایه ی شرکت قرار می دهند. این سرمایه ی اولیه و ابتدایی عنصر حیاتی برای تشکیل شرکت می باشد، چرا که هدف از تشکیل شرکت های تجارتی، انجام معامله و قرارداد با سایر اشخاص، جهت کسب سود و درآمد می باشد و به همین خاطر هم باید برای انجام معاملات تجارتی خود قرارداد برای شرکت تشکیل دهند که این خود متضمن وجود تعهدات مالی برای شرکت به عنوان شخصیت حقوقی خواهد بود.

در ابتدا باید شرکت یک توان مالی و قدرت پولی داشته باشد تا بتواند در مقابل تعهدات اولیه ی خود که با اشخاص ثالث و طرف قرارداد دارد، پاسخگو باشد. سرمایه ی شرکت که در واقع تضمینی است در مقابل طلب طلبکاران، نباید به نحوی از انحا کاهش بیابد و در صورت کاهش، باید افزایش داد، چرا که در شرکتهای تجارتی به غیر از شرکتهای تضامنی و نسبی، مسئولیت شرکا در قبال بدهی های شرکت محدود به آورده ی آنها است و از دارایی شخصی شرکای شرکت پرداخت نمی شود و محدود به آورده های نقدی و غیر نقدی آنان می باشد.

با این حال در صورتی که شرکا بخواهند موجودی سرمایه ی خود در شرکت را افزایش دهند باید مراحل قانونی لازم برای این کار را انجام دهند و همچنین موجودی برگه ی سهام سهام داران هم افزایش پیدا کند. در صورتی که این شرایط رعایت نگردد، ممکن است که منجر به ابطال صورت جلسه ی افزایش سرمایه گردد.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش شرکت که توسط موسسه حقوقی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به مدیریت جناب آقای دکتر محمد رضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات متداول دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

  • سرمایه ی شرکت های سهامی و شرایط آن چگونه است؟
  • ضرورت افزایش سرمایه ی شرکت های سهامی چیست؟
  • شرایط و طریقه ی افزایش سرمایه شرکت سهامی چیست؟
  • موارد تقدیم دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه چیست؟
  • دعوی ابطال صورت جلسه ی افزایش سرمایه به چه نحو می باشد؟
  • وکیل متخصص جهت تنظیم دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه کیست؟

سرمایه ی شرکت های سهامی و شرایط آن

سرمایه، مبلغی است که موسسان اولیه ی شرکت، برای تاسیس شرکت سهامی، جمع آوری می کنند و با تشکیل شخصیت حقوقی شرکت و ثبت آن در اداره ی ثبت شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار، اقدام به فعالیتهای تجارتی و غیرتجارتی می نمایند. این سرمایه در ابتدا باید فراهم گردد و در صورتی که شرکت تجارتی سهامی عام باشد، سرمایه ی شرکت مزبور، از طریق پذیره نویسی و انتشار برگه ی سهام به عموم مردم و متقاضیان، جهت جمع آوری مقدار باقی مانده و لازم سرمایه انجام می گردد. سهامداران با پرداخت مبلغ اسمی مندرج در برگه سهام  ،سرمایه ی شرکت را تامین و تادیه می کنند و در مقابل به مقدار مبلغ اسمی سهام، در سود و زیان شرکت سهیم می شود.

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ضرورت افزایش سرمایه شرکت های سهامی

از آنجایی که سرمایه شرکت ضامن اصلی پرداخت تعهدات مالی شرکت می باشد، از این رو شرکت در صورتی که بخواهد میزان فعالیت ها و تعهدات مالی خود را افزایش دهد، باید به افزایش سرمایه اقدام نماید، تا به میزان سرمایه ی افزایش یافته، اقدام به فعالیت تجارتی نماید و هرگاه شرکت قادر به ایفای تعهدات مالی خود در برابر اشخاص ثالث، نباشد، ایفای تعهدات شرکت از محل سرمایه تامین گردد.

شرایط و طریقه افزایش سرمایه شرکت سهامی

برای افزایش سرمایه ی شرکت سهامی می توان به وسیله ی یکی از دو طریق زیر اقدام کرد:

– از طریق صدور سهام جدید

– طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود

برای افزایش سرمایه ی شرکت سهامی نیاز به شرایطی است که در صورت وجود شرایط افزایش سرمایه امکان پذیر خواهد بود و صورت جلسه ی افزایش سرمایه صادر خواهد شد و اگر شرایط حاصل نشود،در این صورت موجب ابطال صورت جلسه ی افزایش سرمایه خواهد گردید:

– پیشنهاد هیئت مدیره برای ایجاد صورت جلسه افزایش سرمایه

– قرائت گزارش بازرسان شرکت سهامی برای افزایش سرمایه

– تصمیم گیری و تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی، در قالب صورت جلسه افزایش سرمایه

– تادیه ی کامل سرمایه ی قبلی شرکت سهامی

– موافقت کلیه ی صاحبان سهام با افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورت ایجاد تعهد برای آنان

– به دلیل اینکه افزایش سرمایه شرکت سهامی از طریق ایجاد و انتشار برگه ی سهام انجام می شود، در این صورت هم باید پذیره نویسی منتشر گردد و مجوز این عمل از جانب اداره ی ثبت شرکتها صورت گیرد.

در صورت حصول این شرایط مجمع عمومی فوق العاده، اقدام به تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه می کند و اجازه ی افزایش سرمایه را خود صادر می کند و یا اینکه اختیار افزایش سرمایه را به هیئت مدیره می دهد.

موارد ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه

در صورتی که شرایط لازم برای تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه رعایت نگردد، در این صورت ممکن است که از موارد ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه باشد و این شرایط به شرح ذیل می باشد:

– در صورتی که هیئت مدیره خود اقدام به تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه کرده باشد و مجوز آن صادر نشده باشد، چرا که اساسنامه متضمن اختیار صدور مجوز برای تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره نمی باشد.

– در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده با تنظیم صورت جلسه افزایش سرمایه و افزایش سرمایه موافقت نکند.

– در صورتی که سرمایه ی اولیه و قبلی شرکت سهامی تادیه نشده باشد و صورت جلسه افزایش سرمایه تنظیم و صادر شده باشد.

– عدم موافقت کلیه ی صاحبان سهام و یا بعضی از آنان با افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود، در صورت ایجاد تعهد برای آنان.

– عدم صدور مجوز مرجع ثبت شرکتها با پذیره نویسی برای انتشار برگه ی سهام جهت افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ سهامی موجود و یا انتشار برگه سهام جدید.

دادخواست ابطال صورت جلسه ی افزایش سرمایه

در صورتی که صورت جلسه ی افزایش سرمایه شرایط لازم را نداشته باشد ، در این صورت می تواند موجب بطلان صورت جلسه افزایش سرمایه باشد. با توجه به اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی یکی از مهمترین مراجع شرکت سهامی در مورد تصمیم گیری شرکت می باشد، در صورتی که با صورت جلسه افزایش سرمایه موافق نباشد و آن را قانونی و معتبر نداند، می تواند اقدام به رد صورت جلسه افزایش سرمایه نماید. از آنجایی که تصمیم در مورد افزایش سرمایه شرکت سهامی با مجمع عمومی فوق العاده می باشد، تصمیم این مجمع همراه با اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود.

در صورتی که افراد ذینفع در شرکت سهامی، با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تنظیم و تصویب صورت جلسه افزایش سرمایه، مخالفت داشته باشند، می توانند در مورد تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و شرکت برای بطلان تصمیم افزایش سرمایه، به دادگاه دادخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه را بدهد. دعوی ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه، یک دعوی غیرمالی است و در صورتی که رای دادگاه ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه باشد، حکم به پرداخت خسارت اشخاصی که از تصمیم مربوطه متضرر شده اند می دهد.

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *