ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال ثبت واقعه فوت

بر اساس رای وحدت رویه شماره ۵۱۲ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۶۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای ابطال ثبت واقعه فوت و رفع آثار آن در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی قرار گرفته و از شمول موارد در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال خارج است. تولد و فوت هر شخص مقید به زمان و شرایطی است که در هر صورت امری قطعی و غیر ارادی می باشد در این صورت، از جهت حقوقی، هر دو واقعه متضمن آثار حقوقی و مادی است که می تواند برای خود فرد و اطرفیان او موجد حق و تکلیف باشد.

قانونگذار، با تولد هر شخص برای او اهلیت فرض می کند تا بتواند در جامعه ی مدنی به اعمال و افعال حقوقی و مادی مشغول شود و به این جهت دارای صلاحیت حقوقی جهت انجام فعالیتهای حقوقی گردد. در هر برهه ای از زمان، شخص اقدامات حقوقی گوناگونی را انجام می دهد و به حکم قانون دارای اعتبار خواهد بود. این اقدامات، می تواند موجد حق و تکلیف برای او باشد که در طول حیات خود، به او منتسب شده است و به همین خاطر، با فوت او در صورتی که این حقوق استیفا نگردیده است و یا اینکه تعهدات مالی خود را انجام نداده است، اینها می تواند به واسطه ی باقی وراث انجام پذیرد. در واقع با فوت شخص، فوت مدنی او اتفاق می افتد  و دیگر نمی تواند فعالیتی داشته باشد. به همین جهت با فوت شخص، واقعه فوت او ثبت می گردد.ثبت واقعه فوت این مقدمه را برای تکلیف اموال و حقوق و تعهدات مالی او ایجاد می کند تا اموال او در معرض تضییع و تفریط قرار نگیرد.

با این وجود گاهی امکان دارد که با وجود ثبت واقعه فوت شخص، او زنده و در قید حیات بوده باشد، در نتیجه برای اینکه ثبت واقعه فوت خود را از بین ببرد باید برای ابطال ثبت واقعه فوت از طریق محاکم قضایی، اقدام نماید.

در نوشتار پیش رو، به بررسی رویه ی قانونی ابطال ثبت واقعه فوتکه به همت موسسه حقوقی و داوری دکتر محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، تهیه شده، پرداخته می شود و به سوالات احتمالی عزیزان درباره امور حسبی و راههای طرح دعوای ابطال ثبت واقعه فوت و آثار حقوقی ابطال ثبت واقعه فوت و افراد ذینفع پاسخ داده می شود.

سوالات مربوط به ابطال ثبت واقعه فوت

  • ثبت واقعه فوت به چه نحو انجام می شود؟
  • مرجع صالح برای درخواست و صدور سند ثبت واقعه فوت کجاست؟
  • اقدام لازم جهت ابطال ثبت واقعه فوت چیست؟
  • مرجع طرح دعوای ابطال ثبت واقعه فوت کجاست و مدارک لازم جهت طرح دعوای ثبت واقعه فوت چیست؟

ثبت واقعه فوت

با فوت هر شخص، اعمال مدنی او متوقف می شود و به همین خاطر مرجع ثبت احوال هم باید فوت او را ثبت نماید تا نسبت به اموال او تعیین تکلیف شود.به همین خاطر، شناسنامه او هم باطل می گردد.ب ه موجب قانون ثبت احوال، هر شخصی که فوت نماید و یا بعد از تولد بمیرد، در این صورت فوت او به نماینده ی ثبت احوال در نزدیکی واقعه ی فوت اعلام می شود تا واقعه فوت او ثبت گردد در این صورت مراتب واقعه فوت او در سند ثبت وفات و همچنین در دفتر ثبت کل وقایع در صفحات مربوط به درگذشته و پدر و مادر او و شناسنامه متوفی ثبت و امضاء و مهر می گردد. برای صدور گواهی فوت به هر شخصی که گواهی فوت را درخواست نماید (که معمولا وراث می باشند)، تسلیم می گردد.

واقعه فوت حقیقی شخص متوفی، باید به تصدیق و گواهی پزشک و در صورت عدم وجود پزشک به وسیله ی گواهی دو نفر شاهد، تصدیق شود.

در صورتی که حکم فوت فرضی صادر شده باشد برای ثبت واقعه ی فوت، ملاک، حکم قطعی دادگاه می باشد که مدیران دفتر دادگاه مکلف به ارسال یک نسخه از رای قطعی طی نامه رسمی به ثبت احوال محل هستند.

ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

صور واقعه فوت

فوت شخص به دو صورت حقیقی و فرضی می باشد که در مورد فوت فرضی باید اشاره کرد که هرگاه شخصی بر اساس اعلام وراث و یا اطرافیان او برای مدت نامعلوم و یا طولانی حضور نداشته باشد، که در این صورت غائب مفقودالاثر فرض می شود و برای اموال او امین تعیین می شود و در موارد زیر فوت فرضی او صادر می شود:

– سن غایب مفقودالاثر، از هفتاد و پنج باشد و از مدت غیبت او ده سال گذشته باشد.

– وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، عضو نیروهای مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود.

– وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

مرجع صالح برای درخواست و صدور سند واقعه فوت

با توجه به اینکه فوت حقیقی شخص به وسیله ی دو نفر گواه یا پزشک تصدیق می شود در این صورت، نماینده ثبت احوال، اقدام به ثبت واقعه فوت می نماید. اما در مورد فوت فرضی، درخواست صدور حکم فرضی، می تواند توسط وراث به دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه غایب تقدیم گردد. درخواست مزبور یک درخواست غیر مالی و مربوط به امور حسبی می باشد. رای مبتنی بر درخواست حکم فوت فرضی، دارای اعتبار امر مختومه نمی باشدف چرا که ممکن است اسباب صدور واقعه ی فوت در زمانهای مختلف و گوناگون ایجاد گردد و به دلیل تغییر در سبب و زمان دادخواست واقعه ی فوت، رای فوت فرضی قطعی نمی باشد و در زمانهای مختلف قابل پیگیری می باشد.

اقدام لازم  جهت ابطال ثبت واقعه فوت

ابطال ثبت واقعه فوت غالبا زمانی مطرح می شود که ثبت واقعه فوت به دلیل صدور حکم فوت فرضی، انجام شده باشد. در صورتی که واقعه ی ثبت فوت و یا حکم فوت فرضی صادر گردد، می توان به ثبت واقعه ی فوت، اعتراض کرد و موجب ابطال ثبت واقعه ی فوت شد. هرگاه شخصی که به حکم دادگاه حکم فوت فرضی او صادر شده باشد، در صورتی که شخص رجوع نماید و حاضر شود، با توجه به اینکه ثبت واقعه فوت او موجب شده است که مرگ مدنی او هم ایجاد شده باشد، در این صورت برای رفع این آثار باید دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت را بدهد و دادگاه در صورت احراز حیات او، اقدام به ابطال ثبت واقعه فوت می نماید که اگر ثبت واقعه فوت به موجب حکم فوت فرضی باشد، مراتب را جهت رفع آثار و رفع بطلان شناسنامه ی او به اداره ی ثبت احوال، اعلام می دارد. همچنین با ابطال ثبت واقعه فوت، شخص می تواند اموال خود را که وراث او به علت فوت فرضی وی در تصرف داشته اند مسترد نماید.

دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت، غیر مالی می باشد و دارای اعتبار امر مختومه نمی باشد و می توان برای هر حکم فوت فرضی دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت داد، یعنی با توجه به اینکه دادخواست ابطال ثبت واقعه ی فوت، به دلیل صدور حکم صدور فوت فرضی درخواست می شود، ممکن است که زمانهای صدور حکم فوت فرضی مختلف و متعدد باشد و در نتیجه هر کدام در زمانهای مختلفی صادر شوند،که برای هر کدام می توان دادخواست ابطال ثبت واقعه ی فوت داد. دادخواست ابطال ثبت واقعه فوت به دادگاهی که حکم صدور فوت فرضی را صادر کرده است تقدیم می گردد.

ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال ثبت واقعه فوت | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *