دعوای ابطال سند | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال تقسیم نامه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال تقسیم نامه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال تقسیم نامه

دعوی ابطال تقسیم نامه از دعاوی حقوقی می باشد که در مورد املاک شایع می باشد. مالکیت افراد می تواند نسبت به املاک و اموال غیر منقول به نحو مفروز و واحدی باشد. در این صورت، مالک، می تواند نسبت به ملک خود، هرگونه تصرفی را که مغایر با قانون و حقوق مسلم افراد نباشد، انجام دهد.

در مقابل، این امکان و احتمال همچنین وجود دارد که عده ای از اشخاص، مالکیت آنها در املاک به نحو مفروز برقرار نباشد و به نحو مشاع باشد و هر کدام بر اساس نسبت سهمی که دارد، مالک ملک مشاع باشد. مالکیت به نحو اشاعه، اختیار مالکین را برای اعمال تصرف محدود می نماید، هر چند که هر مالکی از ملک مشاع، می تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند و در نتیجه محدودیتی ندارد ولی از جهت تسلیم آن به منتقل الیه، اجازه ی شرکای دیگر ضروری و لازم است.

با این وجود،گاه شرکا مصلحت خود را در این می دانند که به این اشاعه و مالکیت مشاعانه خاتمه بدهند و به نحو مفروز مالک سهم خود باشند. هریک از شرکا با درخواست تقسیم مال مشاع، می توانند به این اشاعه خاتمه دهد.بعد از تقسیم مال مشاع، این امکان وجود دارد که به دلیلی شرکا به خاطر تقسیم، از ارزش مال مفروز خود،کم شده باشد در نتیجه، بخواهند تقسیم را بهم بزنند یا تقسیم به صرف خواست طرفین، باطل شود و ابطال تقسیم نامه انجام پذیرد.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی ابطال تقسیم نامه که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی مهر پارسیان، با مشاوره آقای دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، گردآوری شده است می پردازیم.

– تقسیم ملک مشاع چیست؟

– موارد ابطال تقسیم نامه چیست؟

– آثار ابطال تقسیم نامه به چه نحو می باشد؟

– برای تقدیم دادخواست  ابطال تقسیم نامه مرجع صالح کجاست؟

– وکیل متخصص دعوای ملکی و وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی از کجا قابل دسترسی است؟

سوالات عزیزان درباره نحوه طرح دعوای ابطال تقسیم نامه، موارد ابطال تقسیم نامه ملک مشاعی و شرایط دادخواست ابطال تقسیم نامه ملک مشاع، توسط گروه وکلای مهر، پاسخ داده می شود.

ابطال تقسیم نامه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
ابطال تقسیم نامه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ماهیت تقسیم

تقسیم، عملی است که به موجب آن مالکیت مال مشاع با آن خاتمه می یابد و سهم هر یک از مالکینی که در ملک واحد دارای حق مالکیت بوده اند، در عالم مادی، مشخص و دارای اعتبار می گردد. بر اساس تقسیم نامه ملک مشاع، مالکیت هریک از مالکین ملک مشاع به نحو مفروز تعیین می گردد. برای تقسیم، اجازه و رضایت هر یک از شرکا اهمیتی ندارد و هر یک از آنها می تواند به موجب دادخواست، در صورت ممکن بودن تقسیم، تقسیم ملک مشاع، را بخواهد.

در مورد تقسیم املاک و مستغلات که بسیار شایع می باشد، در ابتدا با تعدیل سهام و تقسیم ملک به قطعات و قسمت های متساوی، سهم هر یک از مالکین مشخص و افراز می گردد و بعد از آن صورت مجلس تفکیکی جهت تقسیم و صدور سند مالکیت مفروز برای هر یک از مالکین مشاع، صادر می شود.

موارد ابطال تقسیم نامه

در مواردی مالکین ملک مشاع که اقدام به تقسیم ملک خود و تشکیل مالکیت مفروز می کنند، بعد از آنکه تقسیم انجام شد و تقسیم نامه تنظیم گردید، در نتیجه، مالکیت آنها و حدود آن مشخص می شود که برای صدور سند مالکیت، صدور تقسیم نامه لازم می باشد. با این حال، انجام تقسیم و صدور تقسیم نامه در مواردی ممکن است که در مورد آن ابطال صورت گیرد. در نتیجه ابطال تقسیم نامه صورت بپذیرد. ابطال تقسیم نامه، به دو صورت امکان پذیر می باشد و به شرح ذیل است:

  • ابطال تقسیم نامه با تراضی شرکا: در صورتی که هر کدام از شرکا از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی یکدیگر انجام داده اند، ناراضی باشند و یا خواهان تشکیل دوباره ی مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند، می توانند با تراضی و توافق یکدیگر، اقدام به انحلال تقسیم و در نتیجه ابطال تقسیم نامه نمایند. به موجب تراضی جهت انحلال تقسیم نامه، چون برای هر کدام از قسمتهای ملک مشاع که تقسیم و تعدیل سهام شده اند، سند مالکیت مفروز صادر شده، با انجام و ابطال تقسیم نامه و صورت جلسه ی تفکیکی ملک، سند مالکیت مالکین مفروز ملک مشاع، باطل می گردد و به موجب تراضی و توافق شرکا، جهت ابطال تقسیم نامه برای صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام، می توانند اقدام کنند.

همچنین با تراضی شرکا مبنی بر انحلال تقسیم با ابطال تقسیم نامه می توانند برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام کنند.

  • ابطال تقسیم نامه به جهت حکم دادگاه: ابطال تقسیم نامه از طریق دادگاه، به سه جهت امکان پذیر می باشد:
  • انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا باشد: در صورتی که در موقع تقسیم و تفکیک ملک، به نحوی تعدیل سهام صورت گیرد که سهم یکی از شرکا داخل در سهم شریک دیگر شود که در نتیجه حق او ضایع گردد، در این صورت می تواند شریکی که از سهم او داخل در سهم شریک دیگر شده، به دادگاه، دادخواست ابطال تقسیم نامه بدهد.
  • در صورتی که در موقع تقسیم و تعدیل سهام، سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا، وارد شده باشد و به ضرر او باشد، در واقع قسمتی از ملک غیر، در سهم شرکا احتساب شده باشد و می تواند از موارد ابطال تقسیم نامه باشد.
  • در صورتی که تقسیم و تفکیک ملک مشاع، موجب تضییع حقوق مسلم افراد شود:گاه با وجود اشاعه در ملک مشاع، ممکن است که اشخاصی غیر از شرکا و یا حتی بعضی از شرکا، در ملک مشاع، حق و یا حقوقی از جمله، ارتفاق و یا انتفاع داشته باشد که قبل از تقسیم به طور کامل از حق خود منتفع می شده و کمال استفاده را داشته اند، ولی بعد از تقسیم و تفکیک ملک، در حق غیر اخلال ایجاد شده است و نمی تواند بهره مند گردد.

آثار ابطال تقسیم نامه

بعد از اینکه موجبات ابطال و انحلال تقسیم موجود گشت، در این صورت تقسیم باطل و به حکم دادگاه، ابطال تقسیم نامه صورت می گیرد. مالکیت هر کدام از مالکین مفروز مشاع، منحل و باطل و سند مالکیت بعد از رفع عامل بطلان تقسیم، دوباره صادر می شود.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال تقسیم نامه

دعوی ابطال تقسیم نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند مالکیت و تفکیک ملک می کند این یک حکم تاسیسی می باشد، چرا که امر جدیدی به موجب رای دادگاه حادث می شود. دعوی ابطال تقسیم نامه، یک دعوی غیر مالی می باشد.

ابطال تقسیم نامه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری
ابطال تقسیم نامه | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *