ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال اظهارنامه تجاری

تعریف علائم تجاری چیست؟ نام تجاری و علامت دسته جمعی به چه معناست ؟ ثبت علائم تجاری چه مزایایی دارد؟عدم ثبت علامت تجاری چه عواقبی دارد؟ مزایای انحصاری شدن علامت تجاری چیست؟ چه علایمی قابل ثبت نمی باشند؟ اظهارنامه درخواست ثبت طی چند روز بعد از انتشار قابل اعتراض است؟چه اشخاصی می توانند به اظهارنامه درخواست ثبت اعتراض کنند و مانع از ثبت علامت مشابه شوند؟بعد از اعتراض، متقاضی ثبت تا چند روز می تواند نظر خود را بیان کند؟در صورت عدم پاسخ دهی متقاضی ثبت به اعتراض ،تکلیف اظهار نامه چه می شود؟ رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری درمورد آن برعهده ی کدام مرجع می باشد؟ رسیدگی به درخواست ابطال ثبت علامت در صلاحیت کدام مرجع است؟ در چه صورتی اظهارنامه ثبت تجاری باطل می شود؟ابطال ثبت علامت از چه تاریخی معتبر است؟ موجبات ابطال اظهارنامه درخواست ثبت کدامند؟ علامت جمعی در چه صورتی باطل می شود؟

علامت تجاری نشانی است که می تواند کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص تمیز دهد .

اقتصاد کنونی بخاطر تولیدات گسترده در تمامی زمینه ها با نام ها و کیفیت های متفاوت، تولیدکنندگان را وادار ساخته تا از راهکاری برای شناساندن محصولات و خدماتشان استفاده کنند و  باتوجه به اینکه کیفیت و قدمت وشناخته شدن محصولات متفاوت است و یک امتیاز محسوب می شود و برخی اشخصاص سواستفاده گر در پی سوءاستفاده از کیفیت و قدمت کالای دیگر ، اقدام به تولید محصولی با نام و ظاهری مشابه می کنند قانون برآن شده تا راهکاری جهت حفظ امتیاز حق ثبت اختراع ، علامت و علائم تجاری ارائه نماید.که ذیلا تعریف و توضیح راههای حمایت از این حق بیان گردیده است.

حسب تعریف ماده ۳۰  قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶ ، علامت، علامت  جمعی و نام تجاری عبارتند از :

۱ ـ علامت  : عبارت است از هر نشان قابل رؤيتي كه بتواند كالا يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم تمیز دهد.

۲ ـ علامت جمعي : هر نشان قابل رؤيتي كه باعنوان علامت جمعي در اظهارنامه ثبت معرفي شود و بتواند مبدأ و يا هرنوع ویژگی ديگر مانند كيفيت كالا  و يا خدمات اشخاص حقيقي و حقوقي را كه از اين نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده و به صورت جمعي استفاده مي‌كنند متمايز سازد.

  1. نام تجاری : یعنی اسم یا عنوانی که معرف یا مشخص کننده شخص حقیقی و یا حقوقی باشد.

ثبت علائم تجاری دارای مزایایی به شرح ذیل میباشد:

الف- تضمین کننده این موضوع است که مشتریان بتوانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند.

ب- شرکتها را قادر میسازد تا محصولاتشان را از یکدیگر تمیز دهند.

پ– وسیله ای برای بازاریابی و مبنای ایجاد وجهه و شهرت شرکتها هستند.

ت– میتوانند بعنوان حق امتیاز از آن استفاده کنند و به ثالث واگذار نموده و از آن بعنوان منبع درآمد استفاده کنند.

ث-از ضروریات موافقتنامه های اعطای نمایندگی به حساب می آیند.

ج– میتواند بعنوان دارائی ارزشمند کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.

چ– انگیزه ای برای تشویق شرکتها جهت بهبود کیفیت محصولات می باشد.

بعد از ثبت علامت، صاحب علامت، حق انحصاری از علامت را پیدا می کند و از این طریق می‌تواند از عرضه کالای یکسان یا مشابه توسط شخص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا مشابه علامت تجاری (به طریق گمراه کننده‌ای) هستند جلوگیری نماید.

عواقب ثبت نکردن علامت تجاری: درصورتی که علامت ثبت نشود، رقبا میتوانند از همان علامت و یا علامتی که چنان شباهتی با علامت مزبور دارد که موجب گمراهی گردد برای همان کالا یا کالای مشابه استفاده کنند و سرمایه گذاری که در بازاریابی محصول شده را از بین میبرند. این موضوع مخصوصا در مواردی که کالای دارای بازار خوب مورد این سوءاستفاده قرار گیرد و شخصی دیگر با کالا و نام مشابه سود بازار را متعلق  به خود کند بسیار قابل توجه است. این امر نه تنها سود شخص را کم کرده بلکه برای مشتریان ایجاد شبهه میکند و شهرت و وجهه ی آن کالا را مخدوش می کند.

در حمایت از این حق ، بند هـ ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري چنین اشعار میدارد : از مواردی که علامت قابل ثبت نمیباشد موردی است که عين يا به طرز گمراه كننده اي مشابه  يا ترجمه علامت يا نام  تجاري باشد كه براي همان كالاها يا خدمات مشابه متعلق به ديگري در ايران معروف است.
و در بند واو نیز اینگونه بیان شده که  عين يا شبيه آن قبلاً براي خدمات غيرمشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آن كه عرفاً ميان استفاده از علامت و مالك علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالك علامت قبلي لطمه وارد کند قابل ثبت نمیباشد.

اظهارنامه ی ثبت علامت بهمراه نمونه علامت و فهرست کالاها و یا خدماتی که علامت را برای معرفی آنها می خواهند به ادراه مالکیت صنعتی ارائه داده می شود و اداره مزبور پس از بررسی اینکه ثبت علامت مزبور خالی از ایراد می باشد ، اجازه ی انتشار آگهی مربوط به آن را صادر می کند. از تاریخ انتشار آگهی تا سی روز ، هر ذینفعی که این اظهارنامه را خلاف مقرراتی که در بالا قید شد (مواد ۳۱ و ۳۷ قانون ثبت علایم و اختراعات) بداند، میتواند اعتراض خود را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید. اداره ی مزبور نیز کپی اعتراض را برای متقاضی ثبت ارسال کرده و بیست روز به وی مهلت می دهد تا نظر خود را اعلام کند . متقاضی نیز موظف است یادداشت خود را مستدلاً تحویل اداره فوق  نماید در غیر این صورت اظهارنامه اش مسترد شده تلقی می گردد.

ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

اداره مالکیت صنعتی در صورت دریافت یادداشت متقابل، آن را برای طرف معترض می فرستد و با درنظر گرفتن اظهارات طرفین تصمیم می گیرد که علامت را ثبت یا رد کند.

طبق ماده ۴۱ قانون ثبت علائم هر شخص ذینفعی می تواند از دادگاه درخواست ابطال ثبت علامت را بنماید. دراین صورت باید ثابت کند که مفاد مندرج در مواد ۳۰ و ۳۲ قانون فوق الاشعار رعایت نشده است . ابطال ثبت علامت از تاریخ ثبت آن موثر است و آگهی مربوط به آن نیز در اولین فرصت منتشر میشود. علاوه بر موجبات ابطال مذکور در ماده ۴۱ ، هرزمانی که خواهان اثبات کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی یا برخلاف ضوابط مندرج در ذیل ماده ۴۲ آن را مورد استفاده قرار داده و یا اجازه استفاده از آن را به دیگری داده که موجب فریب مراكز تجاري يا عمومي نسبت به مبدأ و يا هرخصوصيت مشترك ديگر كالا و خدمات مربوط گردد، دادگاه علامت جمعي را باطل می نماید.

در ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری نیز بیان شده ، درصورت رعایت نکردن مفاد مندرج در ماده ی ۱۷ همین قانون ، درخواست را رد و نتیجه را از طریق دبیرخانه به متقاضی و هر شخصی که ذینفع میباشد اطلاع میدهد.

ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

ابطال اظهارنامه تجاری | مشاوره حقوقی وکیل اکبریان | وکیل پایه یک دادگستری

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *